Skip til primært indhold

Flertal for at nedlægge Vestbanen

Forretningsudvalget i Region Syddanmark har i dag drøftet de nye forudsætninger for at videreføre Vestbanen. 10 medlemmer stemte for at nedlægge banen, 6 tog forbehold og 1 var inhabil.

- Når alt kommer til alt handler det om, hvorvidt man vil se på sagen med samfundsøkonomiske briller eller om man vil lade kassetænkning være bærende for vores beslutninger, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

En videreførelse af banen vil koste i alt cirka 25 mio. kr. om året, hvoraf Varde Kommune kommer til at betale 2,8 mio. kr. En busløsning vil koste cirka 6 mio. kr. om året. Den eneste hage ved busløsningen er, at Region Syddanmark risikerer at miste noget af sit bloktilskud.

- Det eneste argument, som taler for togløsningen er faktisk bloktilskudsargumentet. Jeg er dog af den indstilling, at man ikke skal rutte med skatteborgernes penge - heller ikke i denne sag. Også selvom vi eventuelt bliver belønnet med flere penge ved at vælge den dyrest mulige løsning frem for en fuldt dækkende og mere miljøvenlig busløsning, siger formanden for udvalget for regional udvikling, Lasse Krull (C).

- Hvis Varde Kommune i stedet bruger de 2,8 mio. kr. på en udvidet kommunal bus-dækning sammen med regionens Y-busløsning, kan vi i fællesskab etablere rigtig god kollektiv trafik i området.

En videreførelse af Vestbanen vil forudsætte en investering på 105 mio. kr. til nyt materiel og infrastruktur.

- Jeg kan ikke anbefale, at vi investerer så mange penge i togløsningen. Hvis det viser sig ufordelagtigt at køre med toget om otte år, vil meget store dele af investeringen være spildt, siger Lasse Krull.

Forretningsudvalget konstaterede:

 • At den fortsatte drift af Vestbanen vil være betydeligt dyrere end forudsat
 • At forudsætningerne om stigende passagerindtægter er meget usikre
 • At Varde Kommune ikke vil dække sin ejerandel af de konstaterede merudgifter
 • At Varde Kommune ikke kan indskyde sin ejerandel af den forudsatte investering
 • At det foreliggende forslag ikke indebærer en hjemtaget drift, men beror på en driftsaftale
 • At Sydtrafik ser en økonomisk risiko i forbindelse med kommende genforhandlinger af driftsaftalen
 • At de store investeringer forudsætter en meget lang driftsperiode medmindre der skal foretages ekstraordinært store afskrivninger

Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at Vestbanedriften indstilles ved køreplanskiftet 2012 og erstattes med følgende busløsning:

Der etableres to busruter til erstatning af togstrækningen – en såkaldt Y-model.

 • En direkte rute (Nr. Nebel-Outrup-Varde-Esbjerg). På visse afgange kan ruten forlænges til/fra Nymindegab, hvor Varde Kommune i givet fald skal finansiere de variable udgifter og under forudsætning af, at det kan ske uden at det udløser en ekstra bus.
 • En rute (Oksbøl-Varde) med mulighed for at strækningen Outrup over Henne Stationsby til Oksbøl indgår i ruteføringen, men at Varde Kommune i givet fald betaler de variable omkostninger, der svarer til rutens forlængelse.
  Rute 40 (Esbjerg-Oksbøl-Blåvand) indgår ikke i løsningen. Regionsrådet tager særskilt stilling til den rute.

Sagen skal endeligt drøftes på regionsrådets møde den 28. februar 2011.

APPFWU01V