Skip til primært indhold

Egely må lukke to afdelinger

Ungdomsinstitutionen Egely på Nordfyn må lukke de to åbne tilbud Pugholmgaard og Stavnbogård, der hører under institutionen. De to åbne tilbud er for unge fra hele landet, der har brug for hjælp og støtte til at komme ud af begyndende kriminalitet eller misbrug.

Egelys tilbud består i dag af tre sikrede afdelinger og en særlig sikret afdeling på Søndergaardsvej i Nr. Aaby, en sikret afdeling på Bobjergvej, de to åbne tilbud; Pugholmgaard og Stavnbogård og en projektafdeling.

Manglende brugere

I løbet af de seneste to år har de to tilbud oplevet et fald i antallet af unge, og belægningen på Pugholmgaard og Stavnbogård har derfor ikke været tilfredsstillende. Belægningsprocenten for de to afdelinger var således i 2010 henholdsvis på 63 og 60 procent, hvilket har betydet væsentlige underskud i driften.

- Vi står i en ulykkelig og meget svær situation, men vi må konstatere, at kommunerne i disse år vælger andre løsninger og derfor ikke henviser deres unge til vores åbne tilbud i samme omfang som tidligere. Det betyder desværre, at vi ikke kan få vores tilbud til at løbe rundt, og det må vi nu tage konsekvensen af, siger forstander på Egely.

Lukningen betyder i værste fald at 25 medarbejdere må afskediges.

Fokus på faglighed betyder omrokeringer

I forlængelse af den aktuelle situation oplever ledelserne på Region Syddanmarks tilbud, at der er et øget fokus på medarbejdernes faglige niveau, både fra kommunerne og i kraft af Danske Regioners kvalitetsudviklingsprojekt. Det medfører, at institutionerne skal kunne dokumentere, at medarbejderne via uddannelse besidder de faglige kompetencer, som jobbet kræver.

I Egelys tilfælde betyder det, at man i forbindelse med lukningerne vil vurdere, hvilke medarbejdere der har de kompetencer, der kræves fremover.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at beholde flest mulige medarbejdere, og derfor forsøger vi også at inddrage medarbejderne i processen, så meget som muligt, siger forstanderen på Egely.

Ledelsen på Egely vil derfor mødes med hver enkel medarbejder og se på den enkeltes kompetencer, og på baggrund af møderne omrokere og tilpasse medarbejderstaben, så færrest mulige må forlade jobbet. Egelys midlertidige tilbud i projektafdelingen og den sikrede afdeling Bobjergvej er dog undtaget denne proces.

Medarbejderne forventes at få besked om, hvem der skal afskediges i slutningen af februar.

Unge får hjælp andre steder

På nuværende tidspunkt bor der fire unge på de to tilbud, men på trods af lukningen vil de fortsat være sikret hjælp. De unge vil få tilbudt en anden løsning i samarbejde med deres kommuner. Som følge af opsigelsesvarslerne er der god tid til at finde andre tilbud til de unge, uden at det vil få indvirkning på deres ophold.  

Fakta om Egely:

Unge fra hele landet kan indskrives på Egelys åbne institutioner eller opholdssteder. Oftest er det unge, der ikke kan fastholdes i det almindelige hjælpesystem - måske på grund af begyndende kriminalitet og/eller misbrugsproblemer. Aldersmæssigt er hovedparten mellem 14 og 18 år. I særlige tilfælde kan der optages unge, der endnu ikke er fyldt 14 år. 18-22 årige kan ligeledes optages, men kun i forlængelse af tidligere døgnforanstaltning.

Egelys sikrede afdelinger modtager unge fra hele landet. Drenge såvel som piger mellem 14 år og 18 år.

APPFWU01V