Skip til primært indhold

Aftale sikrer fortsat busser til Brejning

Borgerne i Brejning kan se frem til fortsat bustjening i årene fremover. Det sikrer en aftale mellem Vejle Kommune, Region Syddanmark og Sydtrafik.

- Der har været talt, skrevet og debatteret en hel del i pressen i de senere måneder om den mulige lukning af rute 204. Faktum er, at hverken Region Syddanmark eller Vejle Kommune på noget tidspunkt har haft ønske om at lukke ruten, så debatten har for en stor dels vedkommende beroet på en misforståelse, forklarer formanden for Udvalget for Regional Udvikling, Lasse Krull (C).

Sagens kerne har udelukkende handlet om at definere, hvorvidt ruten mellem Vejle-Fredericia var en del af det kommunale eller regionale ansvarsområde, og her har geografien i området gjort det vanskeligt at nå til en fælles forståelse indenfor lovens rammer.

På den ene side er det regionens opgave at køre hurtige, direkte ruter mellem større trafikknudepunkter. På den anden side må en kommune ikke finansiere buskørsel udenfor kommunens grænser. Så Brejning, Høll og Hvidbjerg falder altså uden for det regionale ansvar, mens det omvendt ville være en dyr og dum løsning med både en lokal og regional rute i det samme område.

- Vi er nu enige om, at ruten primært er en lokal rute. Derfor overtager Vejle Kommune ansvaret for ruten, mens Region Syddanmark tilkøber en forlængelse af ruten fra kommunegrænsen og videre til Fredericia. Det har været magtpåliggende for Vejle Kommune at få en god betjening af Brejning, og jeg er godt tilfreds med, at vi også sikrer beboere og turister i Høll og Hvidbjerg en transportmulighed, siger Peder Hummelmose (V), formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune.

Peder Hummelmose er glad for den vilje og forståelse for samarbejde, Region Syddanmark har udvist i sagen til glæde for borgerne i området.

Detaljerne er endnu ikke helt på plads, men det ligger fast, at ingen borgere på rute 204’s strækning skal frygte at være uden busser i fremtiden.

- Den aftale, vi har indgået med Vejle Kommune, er tilfredsstillende for os, og vi sikrer en rigtig god betjening af både byer og arbejdspladser mellem Vejle og Fredericia. Vi har været vant til, at kommunerne tilkøber en forlængelse af en regional rute, men det er første gang, at regionen tilkøber en forlængelse af en kommunal rute. Det er der imidlertid god mening i netop her, mener Lasse Krull.

Fakta

Busbetjeningen er nogenlunde ligeligt delt mellem kommunerne og regionerne. Regionen har ansvaret for den regionale bustrafik mellem byer på mindst 5.000 indbyggere, ligesom regionen prioriterer byer uden togstationer med mindst 3.000 indbyggere. Kommunerne har ansvaret for busbetjeningen indenfor kommunegrænsen.
 
Sydtrafik står for driften af begge typer trafik og for at sikre sammenhæng i bustrafikken mellem regionale og kommunale ruter. I Sydtrafiks bestyrelse sidder syv kommunalt og to regionalt udpegede repræsentanter.

APPFWU02V