Skip til primært indhold

Vækstforumprojekter for 554 mio. kr.

Syddansk Vækstforum slutter året af med manér. Til mødet i går blev der givet støtte på 554 mio. kr. til 13 projekter. Blandt andet til to store projekter, der skal forske i fremtidens løsninger for patienter og finde nye måder at fastholde, udvikle og tiltrække de bedste hjerner til Syddanmark.

Syddansk Vækstforum holdt i går det sidste møde i år, hvor der blev givet støtte til projekter inden for fire indsatsområder.

På mange måder blev det en stor dag. Normalt er der 5-6 projekter, der får støtte efter hvert møde i Vækstforum – denne gang var det 13. Og med et totalbudget på 554 mio. kr. blev der sat ny rekord.

Fremtidens løsninger

- Det er fantastisk at se, at så mange parter bakker op om Syddansk Vækstforums satsninger. Vi kan være særligt stolte af det internationale forskningsprojekt Patient-at-home, hvor Vækstforums støtte har resulteret i en historisk stor medfinansiering fra både stat, private virksomheder og universiteter fra hele verden, siger Carl Holst (V), der er formand for Syddansk Vækstforum.

- Men også Vækstforums store talentsatsning, som skal sikre virksomhedernes adgang til den rette arbejdskraft, venter vi os meget af.  

Talentsatsningen

Forskningsprojektet, der har et samlet budget på knap 189 mio. kr., var ikke det eneste store projekt på dagsordenen. Også Vækstforums talentsatsning er med til at få de store beløb frem.

- Vi har fået fem ansøgninger fra en bred vifte af regionale partnere. Det viser, at der er stor opbakning til at finde nye måder at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste hjerner i vores region. Det bliver spændende at følge disse projekter de kommende år, siger Carl Holst.

Den nye erhvervsudviklingsstrategi

Til mødet blev Vækstforums nye erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13 også godkendt. Frem mod 2020 vil der være tre forretningsområder mod de hidtidige fire. Det drejer sig om sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv.  

- Jeg håber på et lige så stort engagement med den nye erhvervsudviklingsstrategi. Dagens projekter viser med al tydelighed, hvor langt vi kan komme, når vi går sammen om at skabe udvikling i Syddanmark, siger Carl Holst.

Fakta

Der blev givet støtte til 13 projekter med et totalbudget på 554 mio. kr.

Klik her for finde dagsordenen, der indeholder oplysninger om hvert projekt.

Fremtidens løsninger

Patient-at-home, som er forskningsprojektets titel, tager med udgangspunkt i de nye sygehusbyggerier fat på de nye behov og muligheder, der opstår med byggerierne. Forskningen koncentreres om planerne omkring øget ambulant behandling og ”hjemlæggelse” af patienter, særligt inden for områderne genoptræning, hjemmemonitorering, pleje i eget hjem, IKT infrastruktur, informations- og databehandling samt dokumentation af effekt.

Danske virksomheder får gennem projektet adgang til prøve teknologier og ny viden om udviklingsbehov af på Region Syddanmarks nye sygehusbyggerier. Der ligger et kæmpe markedspotentiale og venter på danske virksomheder, når viden om sundhedsvæsnets behov kombineres med forskning og virksomheders kommercielle kompetencer.

Talentsatsningen

Der er samlet givet ca. 132 mio. kr. i støtte til fem projekter, der skal ses i en sammenhæng:

  • Styrketræning til energisektoren – efteruddannelsesforløb med virksomhedspraktik til ledige ingeniørdimittender, så de kan begå sig i energisektoren.
  • De bedste hjerner til Syddanmark – tiltrækning af fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland til syddanske virksomheder.
  • Power Push – kompetenceudvikling af medarbejdere i små og mellemstore vækstvirksomheder.
  • Lån en leder – skal øge og fremme ledelseskompetencer i udvalgte vækstvirksomheder.
  • International Brainstormers – tiltrækning af de allerdygtigste internatonale bachelorer til særligt tilrettelagte eliteuddannelser – med efterfølgende ansættelse i syddanske virksomheder.
APPFWU02V