Skip til primært indhold

Sct. Maria Hospice skal nu flytte

Region Syddanmarks regionsråd har godkendt flytningen af Sct. Maria Hospice i Vejle.

I løbet af de seneste 18 år har mange døende tilbragt deres sidste dage, timer og minutter på Sct. Maria Hospice i midten af Vejle. Men hospicet er nødsaget til at flytte fra de gamle lokaler i midten af byen til nyere faciliteter i Bredballe, og mandag 12. december godkendte regionsrådet i Region Syddanmark bestyrelsen for hospicets anmodning om at skifte adresse.

Ordentlige forhold for de døende og plejerne

Det drejer sig om 12 pladser, som fremover skal tilbydes på Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Øst. Indkøbet og ombygningen af ejendommen kan lade sig gøre på baggrund af fondsmidler fra LEGO-koncernen, der har givet tilsagn om 20 mio. kr. under forudsætning af, at Hospice overtager bygningen for 12 mio. kr.

- Vi skal hele tiden sørge for at kunne tilbyde de døende og deres plejere optimale vilkår, og derfor er det naturligt, at hospicet nu forlader bygningerne i Vejle centrum og indretter sig i nyere bygninger, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Hospicet skal fortsat drives af den selvejende institution Sct. Maria Hospice Center.

Næsten 100 år på bagen

De smukke gamle bygninger på Blegbanken i Vejle blev indrettet som hospice i 1994, og inden da havde bygningerne siden opførelsen i 1912 været brugt som hospital. Men siden etableringen af hospicet har ændrede krav fra tilsynsmyndigheder medført, at en del af de eksisterende lokaler ikke længere er tidssvarende.

Eksempelvis lever syv af de eksisterende patientstuer ikke fuldt ud op til Arbejdstilsynets regulativer. Derudover er parkeringsforholdene med den eksisterende placering ikke optimale, og der er inden for en nærmere årrække udsigt til en reduktion i de nærliggende p-pladser, hvilket vil skabe yderligere parkeringsproblemer.

Ombygning for 30 millioner

Sct. Maria Hospice Center har fået udarbejdet en foreløbig skitse for ombygningen med et prisoverslag på 31,5 mio. Finansiering af anlægsprojektet skal baseres på lån på 30 mio. samt via donationerne fra LEGO-fondene.

For at minimere låneomkostningerne for Sct. Maria Hospice, har regionsrådet besluttet at Region Syddanmark kautionerer for Sct. Marias lån til ombygningen. Garantien er forudsat at den efterfølgende drift af hospicet foregår indenfor rammerne af den nuværende driftsoverenskomst og uden stigninger i taksten for en sengeplads.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU02V