Skip til primært indhold

Ny forstander til Østruplund

Region Syddanmark har ansat Lars Urban Rasmussen som ny forstander på regionens bo- og beskæftigelsestilbud Østruplund på Nordfyn. Lars har tidligere været ansat som funktionschef i Odense kommune indenfor sundhed og handicap-området.

- Lars Urban Rasmussen har den erfaring, som vi har brug for på vores sociale institutioner. Vi håber, at hans store kendskab til vores kommunale samarbejdspartnere kombineret med kendskab til Østruplunds målgruppe kan betyde, at vi fortsat kan levere et produkt som lever op til både brugerne og kommunernes forventninger, siger driftsdirektør Jens Jørn Bøvling.

Solid erfaring

Lars Urban Rasmussen har arbejdet med psykisk og fysisk udviklingshæmmede en stor del af sit liv. Han har således blandt andet arbejdet som leder på en specialfritidsordning for svært kontakthæmmede elever og som hjemmevejleder på et støttecenter for mennesker med psykiske handicap.

-Jeg har i det meste af mit arbejdsliv arbejdet indenfor det specialpædagogiske felt, hvor jeg har været i kontakt med både mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt psykiske lidelser. Og jeg er nu kommet til den erkendelse, at mit indre bål i særlig grad brænder for at arbejde med dem, siger Lars Urban Rasmussen.

Foruden erfaringen fra de tidligere ansættelser, er den nyansatte forstander netop nu ved at tage en master i offentlig ledelse på Syddansk Universitet.

Nye tider

Flere kommuner vælger i disse år at give borgere andre tilbud end det borgerne kan få i regionernes højt specialiserede tilbud. Det betyder, at tilbuddene skal være meget opmærksomme på, hvordan samarbejdet kan blive endnu bedre, så kommunerne vælger til i stedet for at vælge fra, og det er den nye forstander klar over.

- Østruplund skal være parat til at indstille sig på, at kommunerne vil efterspørge nye ydelser – både som ydelser leveret på selve Østruplund og måske også konsulentydelser, som vi kan bidrage med i borgerens hjemkommune. I det hele taget skal vi indtage en endnu mere proaktiv tilgang til kommunerne, siger Lars Urban Rasmussen.

Han starter som ny forstander 1. januar 2012, og overtager dermed stillingen fra den tidligere forstander Grethe Vad, der er gået på pension.

Fakta

Om Lars Urban Rasmussen

Lars Urban Rasmussen er 54 år og gift med Kirsten, med hvem han har tre drenge. Han er bosat i Odense og bruger sin fritid på cykling, løb, fitness, musik og rejser.

Han kommer fra jobbet som funktionschef for Sund og Handicap i Odense kommune, hvor han var overordnet leder for cirka 190 medarbejdere.

Om Østruplund

Østruplund er et tilbud for psykisk og fysisk udviklingshæmmede over 18 år, hvoraf nogle af beboerne er domfældte beboere og beboere, der kræver særlige hensyn. Tilbuddet består af et bo- og et beskæfttigelsestilbud og ligger ved Otterup på Nordfyn. Østruplund er i gang med et større boligfornyelsesprojekt, der over de næste par år skal give beboerne gode boligforhold.

Østruplund fik i 2010 Region Syddanmarks åbenhedspris på 75.000 kroner for tre arrangementer, hvor de inddrog lokalsamfundet. Botilbuddet har flere gange årligt fællesspisning for egnens børnefamilier i slottets riddersal, og naboer bliver inviteret til jul på slottet, hvor der er rundvisning.

APPFWU01V