Skip til primært indhold

Nu må spillet om Sorteper stoppe

Nyt OUH som akutsygehus for hele Fyn og et veludbygget specialsygehus i Svendborg med døgnåben skadestue efter 2021. Det er den fremtid, alle gruppeformændene i det syddanske regionsråd nu er enige at arbejde for. Det seneste svar fra sundhedsministeren sætter reelt en stopper for alle planer om en fremtidig akutfunktion i Svendborg, og derfor opgiver gruppeformændene nu kampen for Svendborg som akutsygehus.

Dermed arbejdes der videre med Region Syddanmarks nuværende planer for Nyt OUH og Svendborg som specialsygehus. I en fælles udtalelse siger gruppeformændene:

- Nu må spillet om Sorteper stoppe. Sundhedsministeren siger, at regionsrådet selv må bestemmer om vi vil bevare en akutfunktion i Svendborg, men hun stiller samtidig en masse betingelser, som hun ved, vi ikke kan opfylde. Regeringen er imod en akutfunktion i Svendborg, men den tør bare ikke sige det højt. Når regeringen ikke vil vise politisk lederskab, må regionsrådet gør det – det er det eneste anstændige i forhold til borgerne på Sydfyn og vores medarbejdere.  

I ministerens svarbrev gør hun detaljeret rede for Sundhedsstyrelsens begrundelser for at fraråde en akutfunktion i Svendborg, når Nyt OUH står færdig om 10 år. Hvis regionsrådet vil bevare akutfunktionen i Svendborg, så bliver Nyt OUH er et andet projekt end det, der er givet tilsagn til, og regionsrådet skal derfor søge på ny. Konsekvensen er, at ”tilsagnsrammen for Nyt OUH på 6,3. mia. kr. skulle genovervejes”. Sundhedsministeren gør det klart, at et nyt tilsagn til universitetshospitalet forudsætter en ny ansøgning, en ny behandling i ekspertpanelet og en ny udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.

- Det er tidsudtræk af værste skuffe. Vi ved med megen stor sikkerhed at ekspert-panelet vil fraråde en akutfunktion i Svendborg. Det samme vil Sundhedsstyrelsen. Samtidig ligger det i kortene, at regeringen vil skære i de 6,3 mia. kr. til Nyt OUH. Vi risikerer at spilde mindst et år på en skueproces, som fører os præcis det samme sted hen, som vi er nu, siger gruppeformændene.

Der forventes at regionsrådet drøfter sagen på regionsrådsmødet den 30. januar 2012.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil: 40 32 52 10

Gruppe formand for Socialdemokraterne, Poul-Erik Svendsen, mobil 29 20 12 00

Gruppeformand for Det Radikale Venstre, Kristian Grønbæk Andersen, mobil 20 86 79 60

Gruppeformand for Lokallisten Region Syddanmark, Jørgen Pless, mobil 20 72 11 86

Gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Lasse Krull, mobil 40 74 45 99

Gruppeformand for Socialistisk Folkeparti, Iben Kromann, mobil 20 96 75 97

Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Freddie H. Madsen, mobil 50 83 15 79

Gruppeformand for Socialistisk Balance, Mette Valentin, mobil 29 41 84 29 

APPFWU01V