Skip til primært indhold

Det Gode Liv som vækstskaber

I dag har regionsrådet sendt et udkast til Regional Udviklingsplan 2012-15 i høring. Det er en plan, der tilføjer en afgørende og ny dimension i forhold til den traditionelle indsats for at skabe vækst. Og så er klima blevet et nyt indsatsområde.

Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark, og Det Gode Liv som vækstskaber er temaet for den nye plan. Langsigtet vækst bygger også på de menneskelige ressourcer, som regionen råder over.

Det er vigtigt, at vi kan tiltrække og fastholde borgere, så vi har et solidt fundament for den fremtidige vækst. Derfor skal vores byer og områder være attraktive og give spændende rammer og helhed i dagligdagen for de mennesker og familier, som en by vil bygge på.

Rammerne skal give mulighed for at leve det gode liv: Der skal være adgang til job, uddannelse, sundhed, services og transport, men også mulighed for oplevelser, tryghed og fællesskab.

Forud er gået et intensivt arbejde, hvor regionen sammen med de 22 kommuner og andre vigtige samarbejdspartnere har pejlet sig ind på, hvor Syddanmark skal bevæge sig hen de kommende fire år. Udgangspunktet har været anderledes alvorligt end for fire år siden, hvor den globale krise ikke var en del af hverdagen.

Fælles udfordringer – fælles indsats

De alvorlige udfordringer er fælles for hele regionen. Væksten i virksomhederne er lav, produktiviteten er lav, og der bliver færre til at forsørge flere.

- Der er i den grad behov for en fælles indsats, hvis udviklingen skal vendes. Derfor skal vi sikre fundamentet for væksten – og det fundament består altså af de menneskelige ressourcer og de rammebetingelser, som borgere og virksomheder skal forholde sig til, siger Lasse Krull (C), der er formand for udvalget for Regional Udvikling.

4 regionale initiativer

Regional Udviklingsplan er derfor bygget op om 4 regionale initiativer:

  • Viden
  • Uddannelse
  • Infrastruktur & Mobilitet
  • Klima

De tre første områder er indsatser, der fortsættes fra den første plan, mens det fjerde initiativ, Klima, er nyt i udviklingsplan-regi.

Allerede nu ligger det første initiativ klar. Et værktøj, der kan hjælpe kommunerne i regionen, når de de kommende år skal udarbejde klimahandlingsplaner. Strategi & Analyse i Region Syddanmark lancerer nemlig en ny talbank, hvor det for første gang er muligt at se f.eks. CO2-udledning fordelt på kommuneniveau.

- Virksomhederne og borgerne kan bruge det til at se sig selv i det. Man kan sammenligne sig med de andre, man kan få en bevidsthed om det. Brancher kan få synliggjort, hvad de bidrager med, og det kan være med til at sætte fokus på det ansvar, man har, siger Lasse Krull.

4 områdeinitiativer

Regional Udviklingsplan byder også på 4 områdeinitiativer.

- Vi må se i øjnene, at Syddanmark er sat sammen af områder med forskellige styrker og udfordringer. Derfor er der også forskel på, hvor hårdt udfordringerne rammer, og på hvordan de skal håndteres, siger Lasse Krull.

Derfor er der et initiativ for Sydvestjylland, Sønderjylland, Trekantområdet samt Fyn.

Dynamisk instrument

Selv om Regional Udviklingsplan er fældet ned på papir, er der ikke tale om et fastfrosset dokument, der skal følges slavisk.

 - Vi skal hele tiden holde øje med, om vi bevæger os i den rigtige retning, og vi skal være klar til at skifte kurs. Regional Udviklingsplan er et dynamisk instrument, som løbende skal inspirere og levere ny viden og nye værktøjer, der kan hjælpe udviklingen på vej, siger udvalgsformanden.

Derfor har Regional Udviklingsplan også sin egen hjemmeside, hvor alle kan få adgang til den fælles viden, der er grundlag for planen – og den viden, der udvikles de kommende år.

Fakta

Fra planlægningsloven:

Den regionale udviklingsplan skal på grundlag af en helhedsvurdering beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for:

  • Natur og miljø, herunder rekreative formål
  • Erhverv, inkl. Turisme
  • Beskæftigelse
  • Uddannelse
  • Kultur

Udkastet til Regional Udviklingsplan 2012-15 er i høring frem til 2. marts 2012.

Udkastet til Regional Udviklingsplan 2012-15 er i høring frem til 2. marts 2012.

Du kan finde udkastet og talbanken på www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk  

Yderligere oplysninger fås hos:

Lasse Krull (C), formand for udvalget for Regional Udviklingsplan, mobil 4074 4599

APPFWU01V