Skip til primært indhold

5 mio. kr. til dansk-tyske erhvervsuddannelser

Håndværkere og sosu-hjælpere får fremover nemmere ved at bruge deres uddannelser på begge sider af den dansk-tyske grænse. To projekter for erhvervsuddannelser fik tirsdag bevilget godt 5 mio. kr. i EU-støtte.

Fremover bliver det lettere for elever på erhvervsuddannelser i Syddanmark eksempelvis at finde en praktikplads som håndværker i Tyskland og få uddannelsen som sosu-hjælper anerkendt til at arbejde i begge lande.

En sammenhængende dansk-tysk indsats på erhvervsuddannelsesområdet er nemlig omdrejningspunktet for to nye projekter, som i går modtog støtte fra det dansk-tyske INTERREG-udvalg. Projekterne ”Dual Plus” og ”Competence to go”, som erhvervs- og sosu-skoler i regionen står bag, har til sammen modtaget ca. 5,2 mio. kr. i støtte. Pengene skal bruges til at øge de studerendes mobilitet, fjerne bureaukratiske barrierer og øge lysten til at studere og arbejde i begge lande.

- Netop på uddannelsesområdet er der åbenlyse fordele i at arbejde sammen på tværs af grænsen. Den enkelte håndværker og sosu-hjælper får lettere ved at få et job i begge lande, og regionens arbejdspladser får nemmere ved at skaffe de rette medarbejdere, siger Kristian Grønbæk Andersen (B), regionsrådsmedlem og dansk formand for udvalget.

Stor interesse for projekter

I alt fik 8 nye dansk-tyske projekter bevilget støtte på mødet tirsdag i Aabenraa. Det handler om projekter inden for vidt forskellige emner som vedvarende energi, entrepreneurship og turisme. Tilskudsmidlerne kommer fra den EU-finansierede pulje i programmet INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N, og der blev i denne omgang i alt uddelt midler for godt 27 mio. kr.

Da der var indkommet dobbelt så mange ansøgninger som normalt, er behandlingen af 15 nye projekter dog udskudt til et ekstraordinært udvalgsmøde i marts 2012. Den store interesse for programmet betyder samtidig, at der i den resterende periode frem til udgangen af 2013 kun vil være begrænsede tilskudsmidler tilbage til nye projekter.

- Det er dejligt, at der er så stor interesse for at sætte dansk-tyske projekter i søen. Det vidner om, at INTERREG-programmet er et vigtigt bidrag til at udvikle vores region, og at vi skal arbejde hårdt for, at det fortsætter, siger Kristian Grønbæk Andersen.

På udvalgets møde i marts 2012 vil der blive taget stilling til, om der er midler til en eventuel senere ansøgningsrunde. Interesserede kan følge med på hjemmesiden www.interreg4a.dk, hvor en eventuelt ny runde vil blive annonceret.

Fakta om INTERREG

  • EU støtter i perioden 2007-2013 Region Syddanmark og regionerne Schleswig og K.E.R.N. med 330 mio. kr. (44,3 mio. euro) med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).
  • Programmets indsatsområder er bl.a. erhvervssamarbejde, nye teknologier, uddannelse, forskning, turisme, sundhed, natur, energi, transport, grænsependling, arbejdsmarked, kultur og sprog.
  • INTERREG-udvalgets 27 medlemmer beslutter, hvilke projekter der skal modtage bevilling og sørger for, at programmet gennemføres korrekt.
  • På hjemmesiden www.interreg4a.dk kan der findes information om INTERREG-programmet, ansøgningsfrister o.l.
APPFWU02V