Skip til primært indhold

Sygehus i Nyborg skal være sammedagssygehus

Fremover skal patienterne på Sygehuset i Nyborg opereres og sendes hjem samme dag, og de operationer, der kræver indlæggelse, skal foregå på Sygehuset i Svendborg.

Det besluttede det syddanske regionsråd i dag, mandag 22. august 2011.

Beslutningen træffes blandt andet for at sikre, at OUH (Odense Universitetshospital) kan overholde den samlede økonomiske balance.

Processen fremskyndes

- Region Syddanmark har tidligere besluttet, at Sygehuset i Nyborg på sigt skal være et sammedagssygehus, og vi har nu valgt at fremskynde processen af hensyn til økonomien, siger formand for Sygehusstrukturudvalget, Stephanie Lose (V).

- Desuden sendes omkring to tredjedele af patienterne i dag hjem allerede samme dag, som de er blevet opereret. Der er derfor også tale om et sengeafsnit, der i forvejen ikke udnyttes helt optimalt, fortæller formanden som baggrund for beslutningen.
 
I den videre proces vil der blive taget hånd om de medarbejdere, det kommer til at berøre, og man vil samtidig sikre, at processen påvirker patienterne mindst muligt. Omlægningen skal ses som led i Region Syddanmarks sygehusplan, der blev godkendt tilbage i 2009.

Underskud fører til fremrykning

Det er først og fremmest et underskud i forhold til budgettet på den samlede organkirurgiske afdeling i Svendborg og Nyborg, der gør, at man fremskynder processen med at gøre sygehuset i Nyborg til sammedagssygehus.

I 2010 havde afdelingen et underskud på godt 14 mio. kr., og alt tyder på, at de røde tal vil være nogenlunde de samme i resultatet for 2011.

Omlægningen af sygehuset til dagkirurgi vil ske i starten af 2012. 

Fakta

Omkring 30 medarbejdere vil blive berørt af omlægningen. Stillingerne vil blive flyttet til andre afdelinger på enten Sygehuset i Nyborg eller Svendborg. Enkelte stillinger vil blive nedlagt. Her vil man i videst mulig omfang sørge for omplacering af de berørte. 

Omkring 870 patienter om året, ca. en tredjedel af alle patienter på Nyborg Sygehus, skal fremover til Svendborg, når sengeafsnittet lukker.

Ca. 1700 operationer om året skal fremover gennemføres i dagkirurgisk regi i Nyborg.

I dag udskrives 70 procent af de opererede patienter allerede samme dag.

Fremover vil der være følgende funktioner på Sygehuset i Nyborg:
Medicinsk ambulatorium og sammedagskirurgi for planlagte indgreb, dvs. mindre organkirurgiske indgreb, såsom operation for brok, åreknuder mv.
Desuden ambulante røntgenundersøgelser, laboratorie- og kikkertundersøgelser.

APPFWU01V