Skip til primært indhold

Sygefraværet skal ned

Sygemeldte Region Syddanmark-medarbejdere skal hurtigere tilbage på jobbet. Det er et af de initiativer, som skal indgå i budgetforhandlingerne om næste års budget. Det stod klart, da regionsrådet i dag førstebehandlede regionens 2012-budget.

- Vi vil arbejde på at få nedbragt sygefraværet hos vore medarbejdere. Min ambition er, at vi sænker sygefraværet fra fem til fire procent inden 2015. Med 25.000 medarbejdere batter bare én procent rigtigt meget – faktisk svarer det til 220 fuldtidsstillinger. Vi vil blandt andet arbejde målrettet med at få sygemeldte medarbejdere hurtigere tilbage på jobbet. Det er godt for de sygemeldte medarbejdere, og det er godt for arbejdspladsen, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

En reduktion af sygefraværet er bare én af mange forslag og initiativer, der indgår i forhandlingerne om næste års budget.

- Generelt set går det rigtig godt i Region Syddanmark. Ventetiden på at komme i behandling falder, patienternes tilfredshed bliver stadig større, vi er i stand til at øge vores effektivitet og har en solid økonomi. Den vej vil vi fortsætte. Men økonomiaftalen med regeringen er stram, og derfor er vi nødt til at reducere vores udgifter, hvis vi vil bevare vores handlefrihed.

Udfordringen lød egentlig på at finde besparelser på omkring 100 mio. kr. for at kunne behandle det stigende antal patienter, regionen forventer i 2012. Men da regionsrådet allerede sidste år lagde 55 mio. kr. til side for at konsolidere regionens økonomi, skal der nu kun findes små 50 mio. kr. Det skal ses i forhold til at Region Syddanmarks samlede 2012-budget er på 25 mia. kr.
 
I løbet af de næste uger fortsætter budgetforhandlingerne, der skal sikre, at Region Syddanmark fortsat er en effektiv region, der sætter patienten i centrum og sikrer høj kvalitet i behandlingen.

- Vi slækker ikke på vores ambitioner om at sikre patienterne den bedste behandling. Så vi skal ind og se på, hvordan vi kan gøre vores arbejdsprocesser smidigere. Vi skal have den mest effektive administration og være åbne for alle muligheder for, hvor der kan spares, så pengene bliver brugt på dem det hele handler om – nemlig patienterne.

Region Syddanmarks 2012-budget ventes vedtaget på næste regionsrådsmøde den  26. september.

APPFWU02V