Skip til primært indhold

2.500 medarbejdere trænes til FAM

I de nye fælles akutmodtagelser (FAM), der er i fuld gang med at blive udrullet i Region Syddanmark, skal personalet arbejde på en anden måde, end de er vant til. Derfor sendes de læger, sygeplejersker, lægesekretærer og social- og sundhedsassistenter, der arbejder i FAM’erne, på efteruddannelse over de næste fire år.

En fælles indgang

Hele organiseringen af FAM er anderledes end tidligere. Alle akutte patienter skal nu ind ad samme dør på sygehuset, og lægerne kommer til patienten – ikke omvendt. Ideen er, at patienterne skal have hurtig adgang til en tværspecialiseret udredning. Det er også nyt, at de ældre og erfarne speciallæger skal se patienterne meget tidligt i forløbet. Den nye måde at arbejde på skaber et behov for efteruddannelse af personalet.

Kompetenceudvikling og brush-up

Ni forskellige kurser er linet op til medarbejderne i FAM. Læger, sygeplejersker og lægesekretærer fra forskellige afdelinger skal fx på et todages kursus i teamtræning. Og de speciallæger, der fremover får en funktion i FAM skal på et brush-up kursus i det akutte arbejde. De første kurser starter henover 2011 og man forventer, at 2.500 medarbejdere har deltaget i efteruddannelseskurser i 2014.

Behov for uddannelse nu 

De endelige fysiske rammer for FAM vil først være etableret på alle akutsygehusene i 2014. FAM venter dog ikke på bygningerne. Allerede fra nytår vil der være etableret FAM’er på alle akutsygehusene i regionen.
 
- Vi er nået dertil, hvor der for alvor er kommet gang i de fælles akutmodtagelser. Derfor er det virkelig vigtigt, at uddannelsen kommer nu, så medarbejdere på tværs af fagskel får styrket de kompetencer, der er brug for i FAM, siger Stephanie Lose (V), der er formand for Region Syddanmarks Sygehusstrukturudvalg.

Region Syddanmark vil med efteruddannelsen af FAM-personalet styrke akutmodtagelserne, så de på bedste vis kan løfte de nye opgaver og fortsat sikre patienterne den bedste og mest effektive behandling.

Fakta

FAM blev introduceret med Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab i 2007. Regionsrådet har herefter vedtaget ”Rapport om fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark” i 2009. Rapporten indeholder Region Syddanmarks anbefalinger vedr. etableringen af FAM.

Der etableres FAM på sygehusene i Odense, Svendborg, Esbjerg, Kolding og Aabenraa. Akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus vil blive lagt sammen med akutmodtagelsen i Odense, når Nyt OUH står klart.

APPFWU02V