Skip til primært indhold

Danmark skal bindes bedre sammen

Det er langt vigtigere at få løst de største trafikale problemer i Danmark frem for at bruge milliarder af kroner på en ny bro mellem Sjælland og Østjylland.

Det mener Syddansk Mobilitetsråd, som på et møde i dag enedes om at appellere kraftigt for at få politikerne på Christiansborg til at skifte fokus mod de tre udfordringer på det trafikale område, der skriger allermest på en løsning her og nu.

De tre ting er: En ny hærvejsmotorvej, sikring af tilstrækkelig kapacitet over Lillebælt og en udvidelse af den såkaldte Time-model til også at omfatte Trekantsområdet, Esbjerg og Flensborg.

- 60 procent af godstrafikken i Danmark går over den dansk-tyske grænse, mens kun tre procent af den svenske køres ad samme vej. Derfor vil en Kattegat-forbindelse ikke imødekomme godstransportbranchens behov, siger formand for Syddansk Mobilitetsråd, regionsrådsformand Carl Holst (V) og tilføjer:

- Kun en hærvejsmotorvej kan for alvor aflaste trykket på den overfyldte E45. Samtidig skal den million danskere, der bor i det sydlige Danmark, også kobles på hovedfærdselsårerne.

Syddansk Mobilitetsråd kræver desuden, at de fremtidige nationale investeringer i infrastruktur giver Vestdanmark adgang til Europa gennem højhastighedstog. Dermed lægger rådet sig tæt op ad de temaer, Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner også har diskuteret sig frem til. 

- Forudsætningen for at få ændret den nationale fokus over på de investeringer, vi har behov for på det trafikale område, er, at vi står sammen og taler med én stemme. Derfor er det meget glædeligt, at der er ved at tegne sig bred opbakning til disse tre unikke trafikprojekter i regionen, siger Carl Holst.

Han understreger, at alle tre løsninger passer godt ind i den nationale trafikdagsorden i forhold til Time-modellen, som gradvist bredes ud over landet frem mod 2020, ligesom der er national enighed om behovet for aflastning af motorvej E45 og forbindelserne over Lillebælt.

Den præcise linjeføring af motorvejen og en eventuel ny Lillebæltsbro tager Syddansk Mobilitetsråd ikke stilling til i sine anbefalinger.

I forhold til Time-modellen er det allerede en del af Trafikforliget på Christiansborg at udvide jernbanestrækningen mellem Vamdrup og Vojens til dobbeltspor. Hvis også strækningen Tinglev-Padborg udvides, vil det være relativt nemt og naturligt at gøre Flensborg til en del at Time-modellen, som rådet anbefaler.

APPFWU01V