Skip til primært indhold

Teknologi til ældre skaber tryghed og vækst

I Odense Congress Center samles ledende forskere, politikere og erhvervsfolk fra Europa og USA til en stor europæisk konference for at vise, hvordan man vender udfordringen med det voksende antal af ældre til økonomisk gevinst og vækst.

Region Syddanmark og Odense Kommune arrangerer konferencen, der går under navnet AAL Forum 2010 og er en årligt tilbagevendende konference med fokus på at øge ældres livskvalitet via velfærdsteknologi og samtidigt styrke den kommercielle udvikling af velfærdsteknologiske løsninger.

Sådan skal de ældre bo

Og de teknologiske løsninger er mange. Derfor har man bygget fire lejligheder i Innovation World på konferencen i Odense, så man med egne øjne kan se, hvordan fremtidens ældreboliger kommer til at se ud. Der er f.eks. særlige toiletter til ældre, elevérbare badestole og specielle indretninger til demente.

FAKTA:

Tid og sted: Årets store internationale begivenhed inden for ældreteknologi og innovation, AAL Forum 2010, holdes i Odense Congress Center den 15. – 17. september 2010.

Om AAL Forum: AAL står for ’Ambient Assisted Living’. AAL Forum har i år titlen "Active Ageing: Smart Solutions, New Markets" og adresserer forskellige temaer inden for velfærdsteknologi rettet mod seniorer. På konferencen kan borgere, brugerorganisationer, offentlige myndigheder, private virksomheder og forskere mødes, dele viden, netværke, lade sig inspirere og debattere med særligt fokus på teknologi rettet mod ældre brugere.

Se også www.aalforum.eu 

Innovation World: Finder sted torsdag den 16. september – på konferencens anden dag. Der gratis adgang for alle.

Udvalgte Keynote speakers:

Neelie Kroes, vicepræsident for EU-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden.

Ray Kurzweil, en af USA’s førende fremtidsforsker og iværksættere.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Lars Kolind, formand for Welfare Tech Region. 

Jan Mühlfeit, formand for Microsoft Europe. 

Rick Cnossen, Intel, formand for Continua Health Alliance.

For mere information kontakt:

Leendert Bjerg, Region Syddanmark, tlf. 76 63 17 80, mobil: 29 20 17 80, e-mail: leendert.bjerg@regionsyddanmark.dk.
Susanne More, Odense Kommune, tlf. 65 51 10 97, mobil: 26 28 20 69, sulm@odense.dk.
Claus F. Nielsen, formand for Konferencekomitéen, tlf. 72 19 44 37, e-mail: cfn@delta.dk.
Henning Seiding, Direktør for Welfare Tech Region, tlf. 21 27 00 39.

APPFWU02V