Skip til primært indhold

Sygehuset i Svendborg vil også bestå efter 2018

Der var ingen hjælp at hente hos indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder oven på regeringens ekspertudvalgs svar til Region Syddanmark. Udvalget vil kun give penge til et nyt universitetshospital, hvis Region Syddanmark opgiver tankerne om at bygge en fælles akutmodtagelse på sygehuset i Svendborg.

Udmeldingen fik regionsrådsformand Carl Holst (V) og formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen til at mødes med indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) i håb om at kunne overbevise ministeren – men uden held.

- Vi kunne desværre ikke overbevise ministeren, og jeg håber, at regionsrådet og alle andre aktører er indstillet på at arbejde på en løsning, som ikke afskærer os fra den store mulighed det vil være at få bygget et nyt universitetshospital, siger Carl Holst.

Region Syddanmark er påbegyndt opførelsen af en midlertidig fælles akutmodtagelse i Svendborg. Det arbejde fortsætter for at sikre de sydfynske borgere moderne faciliteter de næste otte år, indtil det nye universitetshospital i Odense står færdigt i 2018. Udgifterne til den midlertidige akutmodtagelse vil ikke være spildt, da de nye lokaler efterfølgende vil kunne bruges til andre formål.

Den rigtige løsning

I kraft af Svendborg Sygehus’ ændrede profil på akutområdet, vil Region Syddanmark nu arbejde på at få etableret et akutberedskab på Sydfyn, der lever op til sundhedsstyrelsens krav og samtidigt sikrer, at borgerne er trygge. Derfor vil Region Syddanmark nu vurdere, hvordan Syddanmark kan løse den udfordring som regionen og Sydfyn står overfor efter 2018.

- Vi har otte år til at finde den rigtige løsning. Vi må lægge en ny plan, hvor vi blandt andet ser på, hvordan vi har løst lignende problemer andre steder og finde et alternativ, som borgerne på Sydfyn vil være trygge ved, siger Carl Holst.

Kravet om at droppe den fælles akutmodtagelse i Svendborg rykker ikke ved Region Syddanmarks præhospitale indsats på Sydfyn. Eksempelvis vil Svendborg fortsat have en lægebil tilknyttet, og Rudkøbing vil fortsat have en akutbil med en uddannet paramediciner.

Svendborg skal bestå

Regionsrådsformanden forsikrer, at sygehuset i Svendborg fortsat vil spille en vigtig rolle i det syddanske. Derfor vil regionen sikre sig, at den bygningsmæssige kapacitet i Svendborg også i fremtiden bliver udnyttet, samt at det dygtige personale med deres kompetencer bliver fastholdt.

- Vi skal bevare et stærkt sygehus i Svendborg med en række sygehusfunktioner, der skal virke til gavn for hele den fynske befolkning. Det kræver, at vi skaber en ny sygehusprofil.

Regionrådsformanden fokuserer blandt andet på at etablere en stor medicinsk afdeling, en stor ortopædkirurgisk afdeling til planlagte indlagte patienter, et stort daghospital med ambulatorier for mange specialer og en skadestuefunktion med lægelig back-up.

APPFWU02V