Skip til primært indhold

Syddansk 2011-budget med fortsat jobgaranti

Ekstra 25 mio. kroner til sundhedsforskning, fem mio. kroner til lægebil og akutbil på Als, psykinfoer på de lokalpsykiatriske centre og en sum penge til at sikre de fysiske rammer på afdelinger for retspsykiatriske patienter.

Det er eksempler på nye tiltag i et ellers meget stramt 2011-budgetforslag, som et enigt forretningsudvalg i dag har sendt videre til behandling i regionsrådet.

- Vi har en stabil økonomi i Region Syddanmark. Det betyder, at vi har kunnet udstede jobgaranti til vores medarbejdere på sygehusene. Den jobgaranti vil vi holde fast i. Det kan vi kun, hvis vores sygehuse formår at overholde deres budgetter. I dette arbejde vil vi bede medarbejderne komme med forslag til, hvordan vi bliver endnu mere effektive, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Det er givet, at der vil være en lavere vækst i 2012 og 2013. Hvis Region Syddanmark skal sikres en fortsat sund økonomi er der behov for stabile styringsmodeller og en konsolidering af økonomien. Det er samtidig helt afgørende at sygehusene overholder deres budgetter. En ubalance her kan true regionens drift.

- Alle partier i regionsrådet har fokus på at økonomien skal være robust for at komme igennem de næste tre år. Vi har haft en god proces omkring budgettet, og jeg glæder mig over, at der også i det nye regionsråd er så bred opbakning til at sikre en konsekvent styring af regionens store budget, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Budgetforslaget indeholder en vækst på 45 mio. kr. indenfor psykiatrien, som giver mulighed for mere aktivitet. Omkring den kollektive trafik vil der også blive taget en række initiativer. For at flytte penge fra administration til busdrift skal det drøftes med kommunerne om det er en idé at fusionere de to trafikselskaber Sydtrafik og Fynbus. Den syddanske vækstpakke på en ekstra mia., som i årene 2011-14 fremrykker investeringer i nybyggerier og IT er også en del af budgetforslaget.

Region Syddanmarks 2011-bruttobudget er på 25 mia. kr. For de penge leverer 25.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 mio. syddanskere.

Region Syddanmarks 2011-budget bliver endeligt vedtaget på regionsrådets møde den 27. september 2010.

APPFWU02V