Skip til primært indhold

Region Syddanmark kæmper fortsat for akutmodtagelsen i Svendborg

Hvis Region Syddanmark vil have penge fra regeringen til at bygge et nyt universitetshospital, så skal regionen opgive planerne om en fælles akutmodtagelse på sygehuset i Svendborg. Sådan lyder beskeden fra Regeringens ekspertudvalg – det såkaldte Erik Juhl-udvalg – til Region Syddanmark.

Regionsrådet i Region Syddanmark har ellers med et meget bredt forlig besluttet, at regionen skal have fem akutsygehuse, hvoraf Svendborg er det ene. Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V) vil da heller ikke opgive den fælles akutmodtagelse i Svendborg uden kamp.

- Jeg har allerede taget kontakt med indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og fået et møde i stand senere i dag. Jeg vil sammen med formanden for sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen prøve at få ministeren til at forstå, hvorfor en fælles akutmodtagelse i Svendborg er så vigtig for borgerne på hele Fyn og for trygheden for befolkningen i det sydfynske område.

Derudover vurderer Region Syddanmark, at en eventuel nedlukning af den fælles akutmodtagelse i Svendborg vil få konsekvenser for det nye universitetshospital i Odense.

- Hvis vi skal opgive den fælles akutmodtagelse i Svendborg, så vil det betyde lange afstande til et akutsygehus for mange borgere på Langeland. Desuden vil det betyde, at det nye universitetshospital i Odense vil skulle bygges større for at kunne rumme endnu flere akutte funktioner. Det ser vi ikke som nogen fordel for udviklingen af de højt specialiserede funktioner, siger formanden for sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S).

Regeringens kvalitetsfond er en fond på foreløbig 25 mia. kr., som regeringen har afsat til at bygge nye sygehuse for. Region Syddanmark har modtaget et foreløbigt tilsagn om 6,3 mia. til Nyt OUH og 900 mio. til udbygning af sygehuset i Kolding til et akutsygehus. Derudover har Region Syddanmark søgt om tilsagn til et samlet budget på 1,4 milliarder kroner til udbygning af sygehuset i Aabenraa. Det er regeringens ekspertudvalg, der overfor regeringen indstiller, hvilke sygehusprojekter der skal have del i pengene fra kvalitetsfonden.

Region Syddanmark begyndte i juli måned i år at bygge den midlertidige akutmodtagelse i Svendborg, og byggeprojektet fortsætter efter planen.

APPFWU02V