Skip til primært indhold

Opbakning til offshore energiprojekter på Rømø og Esbjerg

Region Syddanmark indgik i dag, fredag 24. september 2010, en partnerskabsaftale med regeringen, hvor der blev givet håndslag på, at både regering og region bakker op om forskellige regionale initiativer og indsatsområder.

Aftalen kom på plads efter forhandlinger mellem økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (C), undervisningsminister Tina Nedergaard (V) samt formandskabet for Syddansk Vækstforum her til formiddag.

Et af indsatsområderne er blandt andet grøn offshore energi, hvor Rømø og Esbjerg er centrale knudepunkter.

- Grøn offshore energi er i forvejen et af vores store indsatsområder, og det glæder mig, at regeringen også bakker os op i, at det er her vores styrke er og her vores fokus skal være. Vi har en klar forventning om, at netop grøn energi vil kaste mange nye arbejdspladser af sig, siger formand for vækstforum og regionsrådsformand Carl Holst (V).

Projekt Energi på Havet

Syddansk Vækstforum satser stort på den grønne offshore energiteknologi. Den syddanske know how indenfor etablering og drift af havvindmølleparker danner udgangspunkt for en række vækstinitiativer, som for tiden bliver igangsat i Region Syddanmark. Etableringen af Servicecentret for vindenergi på Rømø er et godt eksempel på, hvor langt man lokalt går for at omstille sig til et fremtidigt væksterhverv, der kan sikre beskæftigelse og positiv udvikling.

Initiativet på Rømø er et delprojekt i det store projekt Energi på Havet, støttet af Syddansk Vækstforum og EU's Regionalfond. Et offentligt privat partnerskab med et samlet budget på 35 mio. kr. og et mål om, at øge beskæftigelsen inden for offshorebranchen med 7000 ansatte inden 2020.  

Som det første skridt for projektet på Rømø Havn har man i samarbejde med Rambøll udarbejdet en udviklingsplan for havnen, som skal gøre det attraktivt for virksomheder at servicere Nordsøens havvindmøller fra Rømø og Esbjerg havne.

Forventningen til projektet er, at mange nye virksomheder vil etablere sig i de nye faciliteter og udnytte den nære placering til de havvindmølleparker, der allerede findes, samt de mange parker der vil blive etableret i fremtiden.

Andre indsatsområder

Udover styrkelse af grøn off-shore energi gav Syddansk Vækstforum og regeringen hinanden håndslag på at styrke indsatsen inden for velfærdsteknologi, 
uddannelse og arbejdskraftudbud samt grænseoverskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde.

Fakta om partnerskabsaftalen

Der indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora og staten hvert år. Aftalerne skal indeholde konkrete mål for den regionale erhvervsudviklingsindsats. Det kan dreje sig om mål for fx regionens, kommunernes og det lokale erhvervslivs arbejde med videnspredning.

Formålet med de regionale partnerskabsaftaler er at sikre en regional forankring af initiativerne i regeringens globaliseringsstrategi, som skal udmøntes regionalt og lokalt, samt at understøtte de regionale erhvervsudviklingsstrategier. Partnerskabsaftalerne skal således bidrage til at skabe sammenhæng mellem den nationale og den regionale/lokale vækstindsats.

APPFWU01V