Skip til primært indhold

Fire nye intensivsenge på sygehuset i Esbjerg

Der mangler senge til intensivpatienter på sygehuset i Esbjerg, men det retter Region Syddanmark nu op på. Regionsrådet har i dag besluttet at bevilge 7,8 mio. kroner til at oprette fire ekstra intensivsenge på sygehuset.

- For at finde plads på intensivafdelingerne, er vi ind i mellem nødt til at flytte alvorligt syge patienter fra et sygehus til et andet. Det er et problem, vi vil til livs, og nu er vi for alvor ved at gøre noget ved sagen, siger formand for Sygehusstrukturudvalget, Stephanie Lose (V).

De fire senge i Esbjerg er såkaldte intermediære senge. Det er et begreb, der bruges til sengepladser med intensivpatienter, der ikke har behov for fuld pleje. Det betyder blandt andet, at der kun er afsat halvt så mange sygeplejersker til de intermediære senge.

De fire nye senge bliver etableret fra årsskiftet og betyder, at Sygehuset i Esbjerg i alt kommer op på ni intensiv senge og seks intermediære senge.

- Vi har over det seneste år generelt oplevet et stort fald i antallet af overflytninger, men i Esbjerg er man ved samme udgangspunkt som sidste år, og derfor opjusterer vi nu i det sydvestjyske.

I 2009 blev 26 patienter intensivpatienter overflyttet fra sygehuset i Esbjerg til et andet sygehus på grund af kapacitetsproblemer på intensivafdelingen. I år er 25 patienter indtil videre blevet overflyttet.
Udvidelsen er en del af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus. Ifølge planen skal sygehuset op på 15 intensive og 15 intermediære pladser i den fuldt udbyggede model. Resten af udvidelsen af intensivkapaciteten sker i løbet af 2013.
En væsentlig flaskehals i denne udvidelse har været at skaffe tilstrækkeligt plejepersonale.

I hele Region Syddanmark er der et fald i antallet af intensivpatienter, der bliver flyttet fra et sygehus til et andet på grund af kapacitetsproblemer. I 2009 blev i alt 202 patienter flyttet. I år er 110 patienter ind til videre flyttet. 

APPFWU01V