Skip til primært indhold

40 millioner giver ny energi

Det er ikke alene solceller på taget og elsparepærer, der skal sikre os en renere og mere miljøvenlig hverdag. Udviklingen af effektive energiløsninger fortsætter, og Region Syddanmark er med i front.

Syddansk Vækstforum har i dag bevilget 40 millioner kroner til Lean Energy Cluster – en national klynge af virksomheder og videninstitutioner, der arbejder sammen om at udvikle nye teknologiske løsninger, der vil begrænse udslippet af CO2 og samtidigt skabe større vækst og flere arbejdspladser.

- Vi skal sikre et moderne velfærdssamfund, der stræber efter at udlede mindst muligt CO2. Den opgave vil vi gerne være med til at løfte. Initiativet til Lean Energy Cluster har rod i Syddanmark, men klyngen er et nationalt projekt, der allerede er begyndt at tænke globalt, siger Carl Holst (V) regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum.

For det er ikke kun i Danmark, at forventningerne til effektivisering af energiforbruget er store. I EU mener man således, at man med udviklingen af ny teknologi kan spare 60 milliarder euro om året ved en reducering af energiforbruget og tilmed skabe op mod en million nye arbejdspladser i EU.

- Med Lean Energy Cluster vil vi skabe rigtig mange jobs i Syddanmark, fordi energi i forvejen er et af vores styrkeområder. Men arbejder vi fokuseret, tror jeg, at vi kan være med til at udvikle et lille industrieventyr for hele Danmark, siger Carl Holst.

Og det er vækstpotentialet, der er i centrum, når Lean Energy Cluster omsætter bevillingen fra Syddansk Vækstforum til ny teknologi.

- Vores fornemste opgave er at skabe forretning og vækst inden for teknologi og produkter til effektiv håndtering af energi. Det gør vi blandt andet ved at bygge bro mellem virksomheder og videninstitutioner i forskellige konsortier. Tilsagnet fra Vækstforum vil gavne alle de virksomheder, der er en del af klyngen – og vi ønsker at være drevet af virksomhedernes behov, understreger direktør Hans A. Pedersen fra Lean Energy Cluster.

Fakta:

  • Syddansk Vækstforum bevilger 40 millioner kroner til Lean Energy Cluster – godt 29 millioner kroner fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 11 millioner kroner fra EU’s Regionalfond.
  • Med de 40 millioner kroner støtter Syddansk Vækstforum blandt andet et projekt om eldrevne arbejdskøretøjer og et projekt om effektiv udnyttelse af energi i væksthusbranchen.
APPFWU02V