Skip til primært indhold

Vær ikke bange for robotten

Det er en udfordring at implementere ny teknologi i social- og sundhedsvæsenet. Mange ansatte er usikre på, hvad den nye teknologi kommer til at betyde for deres arbejde og for brugerne.

De kan sagtens håndtere den nye teknologi og har dermed de rette kompetencer. Alligevel er social- og sundhedspersonalet i Region Syddanmark ikke helt trygge ved at tage nye robotter og it-løsninger i brug. Det viser en ny undersøgelse, som Region Syddanmark har udarbejdet.

- Vi har lavet en række interviews i social- og sundhedssektoren og fundet ud af, at mange medarbejdere på sygehusene og i den kommunale pleje holder igen med brugen af ny teknologi. De er usikre på, hvad brugen af teknologi kommer til at betyde for brugerne og for dem selv og deres arbejde, siger afdelingsleder Dorte Kusk fra Region Syddanmark.

 

Billede fra velfærdsteknologi-konferencen i Vejle - oktober 2010. Medarbejderne i social- og sundhedssektoren har de rette kompetencer til at håndtere ny teknologi. Alligevel er det svært at implementere teknologien på arbejdspladserne. Foto: Jørgen Diswal.

Billede fra velfærdsteknologi-konferencen i Vejle - oktober 2010. Medarbejderne i social- og sundhedssektoren har de rette kompetencer til at håndtere ny teknologi. Alligevel er det svært at implementere teknologien på arbejdspladserne. Foto: Jørgen Diswal.

Det handler om motivation

På Sygehus Lillebælt i Vejle kender ledende overlæge Sten Larsen fra Ortopædkirurgisk afdeling godt til udfordringerne med implementering af den nye teknologi. Også selv om hans afdeling har arbejdet med mange pilot-projekter.

- Det er som leder vigtigt at få medarbejderne til at forstå, hvilke fordele den nye teknologi har for dem og arbejdet på afdelingen – ellers kan man godt møde modstand. Det er vigtigt, at man gennemfører en ordentlig research af arbejdsgangene, inden man implementerer ny teknologi – og så er det vigtigt at tro på løsningen, for det skaber motivation blandt medarbejderne, fortæller Sten Larsen.

Meget ny teknologi er udviklet - og mere er på vej. Teknologien skal fungere som et effektivt hjælpemiddel for medarbejdere og borgere i Region Syddanmark. Foto: Jørgen Diswal.

Meget ny teknologi er udviklet - og mere er på vej. Teknologien skal fungere som et effektivt hjælpemiddel for medarbejdere og borgere i Region Syddanmark. Foto: Jørgen Diswal.

Medarbejderne skal være trygge

I sidste uge fandt en stor konference om velfærdsteknologi sted i Vejle. Den var arrangeret af Region Syddanmark i samarbejde med bl.a. Welfare Tech Region, Syddansk Universitet, Servicestyrelsen og Væksthus Syddanmark.

Konferencen havde til formål at kaste lys på problematikken med implementeringen af ny teknologi i social- og sundhedssektoren.

- Kun 20 pct. af de udfordringer, der er med implementering af ny teknologi i social- og sundhedssektoren, handler om den konkrete produktion af teknologien. 80 pct. af udfordringerne består i problemer med ændring af arbejdsgange og organisationsstrukturer. Derfor er det vigtigt at inddrage medarbejderne og fokusere på, hvordan vi får dem til at acceptere og blive trygge ved den nye teknologi, understreger Dorte Kusk.

 

Billede af workshop på velfærdsteknologi-konferencen i Vejle, oktober 2010 Når ny teknologi skal implemteres på f.eks. sygehusene, kan arbejdsgange og organisation være en udfordring. Det talte man om på velfærdsteknologi-konferencen i sidste uge. Foto: Jørgen Diswal.

Billede af workshop på velfærdsteknologi-konferencen i Vejle, oktober 2010 Når ny teknologi skal implemteres på f.eks. sygehusene, kan arbejdsgange og organisation være en udfordring. Det talte man om på velfærdsteknologi-konferencen i sidste uge. Foto: Jørgen Diswal.

Mere inddragelse over en bred kam

Og det er ikke kun medarbejderne, der ønsker større inddragelse i implementeringen af velfærdsteknologi. Også den ældre generation af danskere vil høres.

- Jeg har allerede en robotstøvsuger, og jeg vil gerne have flere teknologier, så jeg kan klare mig selv. Men det må ikke blive på bekostning af den personlige kontakt. I Ældre Sagen sender vi en klar opfordring om, at man tager os med på råd, når nye løsninger skal udvikles og afprøves, sagde formand Kathrine Sørensen fra Ældresagen således på konferencen i sidste uge.

Læs mere om velfærdsteknologi på www.velfaerdsteknologi.nu 

Fakta:

  • Fremover vil antallet af ældre stige, mens antallet af danskere på arbejdsmarkedet vil falde. Det betyder, at man bliver nødt til at tænke alternativt, hvis man skal yde den nødvendige service og pleje.
  • Velfærdsteknologi er en af løsningerne på problemet med en stigende andel af ældre.
  • I Region Syddanmark vil andelen af ældre være størst i kommunerne: Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø, Tønder og Svendborg.
APPFWU01V