Skip til primært indhold

To regioner køber ens IT til laboratorier

Det bliver Logica, der skal levere det nye laboratorieinformationssystem (LIMS) til sygehusene i både Region Syddanmark og Region Sjælland.

- Dette projekt og dette fællesudbud er et udmærket eksempel på, at regionerne er i stand til at samarbejde og få et fremragende resultat ud af det. Der er ingen tvivl om, at det er en national nødvendighed, at flere projekter fremover gennemføres i samarbejde mellem flere regioner efter samme eller en lignende model, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Per Busk, der også sidder som regionens repræsentant i Regionernes Sundheds-it-organisation (RSI).

Fra venstre ses: Administrerende direktør på  Sygehus Lillebælt, Niels Nørgaard Pedersen,  direktør i Logica, Martin Petersen og  it-direktør i Region Sjælland, Michael S. Hansen.

Fra venstre ses: Administrerende direktør på Sygehus Lillebælt, Niels Nørgaard Pedersen, direktør i Logica, Martin Petersen og it-direktør i Region Sjælland, Michael S. Hansen.

Region Syddanmark og Region Sjælland gik ved årsskiftet sammen om at gennemføre et fælles begrænset EU-udbud. I dag, mandag 4. oktober, har administrerende direktør på Sygehus Lillebælt, Niels Nørgaard Pedersen, og it-direktør i Region Sjælland, Michael S. Hansen, underskrevet kontrakten med it-firmaet Logica.

- Det nye laboratorieinformationssystem vil gøre udvekslingen af oplysninger mellem de enkelte sygehuse mere enkelt, når de nuværende tre forskellige it-systemer i Region Syddanmark og de to forskellige systemer i Region Sjælland erstattes af ét fælles system. Det vil give en større stabilitet og pålidelighed for laboratoriernes produktion, siger Region Sjællands IT-direktør Michael S. Hansen.

Det nye it-system åbner også for nye muligheder for laboratoriernes arbejdsgange – for eksempel i forbindelse med at rekvirere og aflæse forespørgsler på prøvetagninger.

Når det nye system er indført, forventer begge regioner en betragtelig driftsbesparelse hvert år.

FAKTA

Et laboratorieinformationssystem er et it-system, der gør det muligt at rekvirere og arkivere prøveresultater elektronisk og afgive elektroniske svar til de rekvirerende afdelinger og praktiserende læger.

Det er afgørende, at der er tale om et afprøvet system, som i forvejen er kendt på flere danske sygehuse - og at det er et system, der er up-to-date med de nyeste lovmæssige krav fra Sundhedsstyrelsen og med Medcoms tekniske standarder for systemer af denne art, bl.a. hvad angår kommunikationen med eksterne systemer.

Logica er en international virksomhed med 39.000 medarbejdere inden for teknologi- og virksomhedsservice. Logica leverer rådgivning, systemintegration og outsourcing til kunder over hele verden.

Region Syddanmark samarbejder i forvejen med Logica omkring det elektroniske patientjournalsystem.

APPFWU02V