Skip til primært indhold

Nyt P-hus i Vejle

De seks første biler kørte ind på parkeringsdækket i Vejle. Datoen var 11. oktober 2010 og der var indvielse af det nye p-hus ved sygehuset i Vejle. Region Syddanmark arbejder pt. på at forbedre p-forholdene på sygehusene flere steder i regionen, og p-huset i Vejle er nu det første, der står færdigt.

Carl Holst klipper snoren - indvielse af p-hus i Vejle  Regionsrådsformand Carl Holst (V) klipper den røde snor, og herefter kører de første seks biler ind i det nye p-hus. Fotos: Jørgen Diswal.

Carl Holst klipper snoren - indvielse af p-hus i Vejle Regionsrådsformand Carl Holst (V) klipper den røde snor, og herefter kører de første seks biler ind i det nye p-hus. Fotos: Jørgen Diswal.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) klippede den røde snor og lod de første biler passere. I sin tale takkede han medarbejdere, naboer, håndværkere og kommunen for det gode samarbejde, og for at det har kunnet lade sig gøre så hurtigt:

- Det er ikke en gang syv måneder siden, at jeg var med til at tage det første spadestik sammen med en masse små, ihærdige hjælpere fra børnehaven – det er godt gået. Vi har alle sammen noget at være glade for i dag, sagde regionsrådsformanden til den lille forsamling af fremmødte medarbejdere, håndværkere og presse.

- Held og lykke med p-huset. Jeg håber, det bliver til stor glæde for vore dygtige medarbejdere og for borgerne – patienterne og de pårørende.

 

Adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, Sygehus Lillebælt, holder tale, og der bliver kigget på det nye byggeri.

Adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, Sygehus Lillebælt, holder tale, og der bliver kigget på det nye byggeri.

Bedre p-forhold på regionens sygehuse

Region Syddanmark arbejder på at forbedre p-forholdene på sygehusene, da det er et problem for mange at finde en ledig parkeringsplads. Det gælder for patienter, pårørende og medarbejdere – og ikke kun i Vejle. P-huset i Vejle er nu det første, der står klar, og der arbejdes også på forbedrede p-forhold i Esbjerg og Odense:

P-huset i Esbjerg er under opførelse og det forventes klar i foråret 2011.

Der er første spadestik på p-huset på OUH den 23. november i år. Det forventes at stå klar til ibrugtagning i juli 2011.

Fakta om p-huset i Vejle

Det nye parkeringshus i Vejle er på i alt 20.748 km2. Antallet af p-pladser bliver øget med godt 600, så der samlet set er ca. 1500 p-pladser på Vejle Sygehus.

Parkeringshuset er fortrinsvist til sygehusets personale, men vil også være tilgængeligt for patienter og pårørende som tre-timers parkering.

P-huset er skudt i vejret i løbet af kun syv måneder. I marts måned var der spadestik på det nye byggeri, og sidst i juni måned blev der holdt rejsegilde.

Det nye p-hus ved sygehuset i Vejle blev indviet mandag 11. oktober 2010.

Det nye p-hus ved sygehuset i Vejle blev indviet mandag 11. oktober 2010.

APPFWU01V