Skip til primært indhold

Nye udvalgsnavne

Udvalgene under regionsrådet har fået nye og mere ”mundrette” navne.

Navneændringen gælder udvalg nedsat under regionsrådet i 2010-2011 – kommissorierne forbliver de samme. Udvalgene er nedsat af regionsrådet og de udfører forskellige forberedende og rådgivende opgaver for regionsrådet.

De nye navne er:

Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde ændres til: Praksis- og kommuneudvalget

Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen
ændres til: Visionsudvalget

Udvalget vedr. den præhospitale indsats ændres til: Præhospitaludvalget

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur ændres til: Sygehusstrukturudvalget

Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil ændres til: Socialudvalget

Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri ændres til: Psykiatriudvalget

Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan ændres til: RUP-udvalget

Miljøudvalget ændres til: Grindstedudvalget

Udvalget vedr. Regional Udvikling ændres til: Udvalget for Regional Udvikling

Sundhedsudvalget beholder sit navn.

APPFWU01V