Skip til primært indhold

CRS skal samles et sted

Et styrket samarbejde, videndeling og fælles identitet. Det er nogle af de synergier og fordele, der kan være ved at sidde sammen. Det bliver også snart virkelighed for medarbejderne på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense, der ellers har siddet på to adresser i gennem flere år: Regionsrådet i Region Syddanmark har bevilget 33 mio. kr. til en tilbygning på Heden 7, så hele institutionen kan samles der.

I dag, den 4. oktober 2010 var der første spadestik til tilbygningen:

Fokus på borgerne og styrket kompetence
- Vi kan alle sammen glæde os over, at noget der er rigtig godt i forvejen, nu bliver endnu bedre: Vi får samlet kompetencerne et sted og får dermed styrket det fokus, der er og skal være på vore borgere – på barnet der stammer, faderen med nedsat syn, på de borgere der har brug for undervisning eller brug for at få afklaret, hvilke hjælpemidler, de skal have, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V), der var kommet for at tage første spadestik.

 

Regionsrådsformand Carl Holst holder tale - første spadestik til tilbygning CRS i Odense. Vi får samlet kompetencerne et sted og får dermed styrket det  fokus, der er og skal være på vore borgere, sagde regionsråds- formand Carl Holst (V), der var kommet for at tage første spadestik.  Fotos: Jørgen Diswal.

Regionsrådsformand Carl Holst holder tale - første spadestik til tilbygning CRS i Odense. Vi får samlet kompetencerne et sted og får dermed styrket det fokus, der er og skal være på vore borgere, sagde regionsråds- formand Carl Holst (V), der var kommet for at tage første spadestik. Fotos: Jørgen Diswal.

Det kan være svært at få synergien ud af et samarbejde, når medarbejdere, der egentlig hører sammen, sidder på forskellige adresser. Det gør driften af centret besværlig og hæmmer samarbejdet på tværs af de fire afdelinger. Som centerchef Bent Kjær udtrykte det:

Tre kilometers afstand gør det svært

- En afstand på 3 km gør et tæt samarbejde svært, men nu får vi mulighed for at optimere vores indsats overfor borgerne. Tak til både Region Syddanmark, regionsråd og kommuner, fordi I gør det her arbejde muligt, sagde centerchef Bent Kjær.

Tilbygningen og de nødvendige bygningsændringer i den eksisterende fløj forventes klar til ibrugtagning i begyndelsen af september 2011.

 

En afstand på 3 km gør et tæt samarbejde svært, men nu får vi  mulighed for at optimere vores indsats overfor borgerne, sagde  centerchef på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i  Odense, Bent Kjær.

En afstand på 3 km gør et tæt samarbejde svært, men nu får vi mulighed for at optimere vores indsats overfor borgerne, sagde centerchef på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense, Bent Kjær.

Fakta om CRS

Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (også kaldet CRS) er et regionalt videns- og kompetencecenter, som i samarbejde med kommunerne skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelser på tale-, høre-, syns- og mobilitetsområdet. CRS skal i samarbejde med brugerne bidrage til, at den enkelte i videst muligt omfang kan leve et aktivt liv og deltage i samfundslivet.

Center for Rehabilitering og Specialrådgivning blev dannet i 2006 ved sammenlægning af Fyns Amts Tale-Høreinstitut, Synsrådgivningen og Hjælpemiddelrådgivningen. De to sidstnævnte funktioner er i dag beliggende på Heden 7-9 i Odense, mens tale- og høre-afdelingerne har til huse i lejede lokaler på Rytterkasernen i Odense, hvor der siden 2002 har været mærkbar mangel på lokaler.

Den nye tilbygning bliver på ca. 1600 m2. De nye kvadratmetre indrettes med stor vægt på tilgængelighedskravene for mennesker med syns-, høre-, tale- eller bevægeproblemer.

Det første spadestik tages - om godt et års tid vil den nye  tilbygning stå klar.

Det første spadestik tages - om godt et års tid vil den nye tilbygning stå klar.

APPFWU02V