Skip til primært indhold

Vækstfonden åbner afdeling i Vojens

Nu rykker regeringens vækstfond tætter på de fynske og jyske virksomheder, der har brug for en håndsrækning. Vækstfonden, der blandt andet er sat i verden for at hjælpe et trængt udkantsdanmark, åbner nu en afdeling i Region Syddanmark. Den nye vestdanske afdeling kommer til at ligge et centralt sted i regionen, nemlig Vojens.

Den vestdanske afdeling får bl.a. ansvaret for at foretage investeringer fra investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital på 150 mio. kr., der blev oprettet som led i regeringens udspil ”Danmark i balance”, og som er øremærket til investeringer i virksomheder i Vestdanmark.

Lokal forankring frem for central styring

Beslutningen om at lave en vestdansk afdeling er noget, der glæder regionsrådsformand Carl Holst (V), for nu får virksomheder og samarbejdspartnere på Fyn og i Jylland nem adgang til fonden:

- Vi er en af de regioner, der har været hårdest ramt af globaliseringen og tab af arbejdspladser, og det er glædeligt at se, at fordelingen af pengene ikke skal foregå et sted i København, men at hjælpen nu kan komme fra tæt hold. Afdelingen får selvstændigt ansvar for at skabe nye investeringsmuligheder og udvikle det i forvejen gode samarbejde med vores vestdanske partnere, og det er alt andet lige nemmere, når man er i lokalområdet i forvejen. Vi har arbejdet stenhårdt på at realisere et vestdansk kontor og er glade for at vi endelig er kommet i mål, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Samarbejde med den regionale kapitalfond

Etableringen af en afdeling af Vækstfonden i Vestdanmark indgår i Syddansk Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen, hvor der lægges vægt på et tæt samarbejde med andre initiativer på området. Region Syddanmark forventer derfor, at der med den vestdanske vækstfond også bliver basis for et godt samarbejde med den regionale kapitalfond, der får fokus på velfærdsteknologi og som man forventer vil blive etableret i regionen i løbet af 2011.

Medarbejderstaben bliver:

Stig Poulsen, tidligere direktør i Danfoss Ventures A/S, bliver ansvarlig for den nye afdeling i Vestdanmark. Stig Poulsen er uddannet civilingeniør og har i 20 år arbejdet med investering i og udvikling af videntunge projekter og virksomheder i Vestdanmark. Foruden Stig Poulsen bliver kontoret bemandet af en kautionschef, der skal håndtere kautionsordningen Vækstkaution. Snarest muligt vil afdelingen blive suppleret med yderligere et par medarbejdere. Den præcise adresse falder på plads inden for kort tid.

Med den nye afdeling er Vækstfonden fysisk repræsenteret i Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Herudover vil Vækstfonden tilbyde at være til stede i væksthusene i Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland i det omfang, der er behov for det.  Den nye vækstfond-afdeling skal bidrage til et endnu tættere samspil mellem virksomheder i hele Vestdanmark.

Tilbuddet er et supplement til den eksisterende ambassadørordning, som blev oprettet, da de regionale væksthuse blev etableret i 2007. Her mødes Vækstfonden og repræsentanter fra væksthusene med jævne mellemrum for at opdatere hinanden om nye udfordringer og produktudvikling. Det er fortsat fondens bestyrelse, der har det endelige ansvar for alle fondens aktiviteter.

69 pct. af de virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret siden 2000, ligger i Vestdanmark.

APPFWU01V