Skip til primært indhold

Regionen overtager 112-opkald om ambulancehjælp

Sundhedsfaglige visitatorer vil fra 1. april 2011 rådgive og vurdere syddanskernes 112-opkald om sundhed.

Når borgerne i Region Syddanmark kommer til skade og ringer efter hjælp på 112, vil de fra 1. april 2011 få en sundhedsfaglig person i røret.

Det besluttede regionsrådet her til aften. Med den beslutning tilslutter Region Syddanmark sig den anbefaling, Sundhedsstyrelsen offentliggjorde sidste år på akutområdet. En anbefaling, de øvrige danske regioner ligeledes tilslutter sig i disse dage.

De to politialarmcentraler i Odense og Esbjerg modtager hvert år cirka 60.000 112-opkald fra syddanskerne. Og det er i dag alene politiets alarmoperatører, der taler med borgeren og vurdere, hvor alvorlig henvendelsen er, og hvor meget det haster.

Fremover vil politiets alarmoperatør fortsat være den første person, der taler med borgerne, men så snart politiets alarmoperatør hører, at opkaldet drejer sig om sundhed vil politiets alarmoperatør viderestille til en sundhedsfaglig person.
Her vil en sygeplejerske eller en paramediciner, på baggrund af deres sundhedsfaglige uddannelse vurdere, hvor alvorlig henvendelsen er, og hvor meget det haster. De vil også kunne give gode råd om, hvordan man skal forholde sig til ambulancen når frem eller rådgive om hjælp til selvhjælp.

- Den sundhedsfaglige prioritering skal sikre, at ambulancerne bruges på den rigtige måde og at de, der er i allerstørst nød, får den hurtigste og mest kvalificerede hjælp. Jeg tror, den nye organisering vil bidrage til, at der skabes mere tryghed, siger Thyge Nielsen (V), formand for præhospitalsudvalget.

Selv om det er Region Syddanmark og resten af regionerne, der fra 1. april 2011 overtager alle opkald, der drejer sig om sundhed, vil der fortsat kun være en ventetid på højst 10 sekunder.

Der bliver ansat i alt 19 sundhedsfaglige visitatorer, og den eksisterende vagtcentral i Odense bliver ombygget, således at visitatorerne får plads ved siden af det nuværende Falck-personale. Herudover ansættes en daglig leder og en læge, der kan stå klar med lægefaglig backup i de tilfælde, det bliver nødvendigt, og som desuden kan varetage andre præhospitale opgaver.

Økonomisk set vil den nye vagtcentral koste knap 9,5 mio. kr. årligt i lønomkostninger. Hertil kommer der en engangsudgift på knap en halv mio. kr. til at etablere arbejdspladsen samt rekruttere og uddanne personalet.

Når den nye vagtcentral indvies 1. april til næste år, er det Region Syddanmarks hensigt efterfølgende at sætte den regionale sundhedstelefon, som blev behandlet på regionsrådsmødet i oktober, i værk i foreløbig et år. Den regionale sundhedstelefon kan oplyse borgerne om de aktuelle ventetider på de regionale skadestuer og -klinikker.

APPFWU02V