Skip til primært indhold

Regionen bringer Sydfynsk Hospice videre

Region Syddanmark bakker fortsat op om et nyt sydfynsk hospice, og nu er der også penge på vej til byggeriet. Forretningsudvalget har i dag, onsdag 10. november 2010, indstillet, at regionsrådet stiller en garanti på 34 mio. kr., som er det beløb, det koster at bygge et nyt hospice i Svendborg.

Regionsrådet har allerede i forbindelse med budget 2010 afsat 14 mio. kr. fra 2011 og frem - penge som skal bruges til driften af 12 hospicepladser.

Brug for lindring i den sidste svære tid

- Jeg har længe støttet op omkring et hospice på Sydfyn, og det er godt, at vi nu er kommet et skridt videre i processen. Der er kun et hospice på Fyn og pladserne er tit optaget – så der er ingen tvivl om, at der er brug for et hospice mere. Udvidelsen på hospice-området betyder også, at der bliver god adgang til hospice-pladser i hele regionen, og så er det i god overensstemmelse med den aftale om kræftplan tre, som netop er indgået i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Døende medborgere skal have den bedst mulige hjælp i den sidste svære tid. Derfor har vi valgt at prioritere midler til området – ikke kun til hospice – men også til de specialiserede teams på sygehusene. Teams, der varetager behandlingen af alvorligt syge og døende patienter på sygehus og i eget hjem. Vi er i gang med at udvide funktionerne på Fyn og i Sønderjylland, siger Carl Holst. 

Tæt på natur, by og sygehus

Det nye hospice får adresse på Skovsbovej i den vestlige del af Svendborg. Det er en 14.000 m2 stor grund, der ligger tæt på skov og med udsigt over den østlige del af Egense Ås. Hospice Sydfyn kommer også til at ligge relativt tæt på byen og Svendborg Sygehus.

Grunden er ejet af Svendborg Kommune og Hospice Sydfyn har afgivet købstilbud på grunden – betinget af, at regionsrådet godkender anlægsøkonomien for hospice. Efter budrundens afslutning, står det klart, at Hospice Sydfyn får mulighed for at købe grunden af Svendborg Kommune.

Selvejende institution

Hospice Sydfyn skal drives som en selvejende institution, der blev dannet af initiativtagerne til hospice i januar 2010. Man forventer at kunne gå i gang med byggeriet i løbet af 2011, og at det nye hospice vil stå færdigt i andet halvår af 2012. Region Syddanmark varetager funktionen som bygherrerådgiver.

Indstillingen, som forretningsudvalget har lavet i dag, skal endeligt godkendes af regionsrådet 22. november 2010.

Fakta

Det nye hospice i Svendborg bliver ca. 1.800 m2 stort og får 12 pladser. Det bliver det femte hospice i Region Syddanmark. I regionen er der i forvejen Hospice Fyn i Sanderum, Sct. Maria Hospice i Vejle, Hospice Sydvestjylland i Esbjerg og Hospice Sønderjylland i Haderslev.
De fire nuværende hospices i regionen har hver 12 pladser. Et hospice med 12 pladser har typisk omkring 130-160 patienter indskrevet på et år. 

APPFWU01V