Skip til primært indhold

Opbakning til indsatsområder

Regeringen har forleden indgået aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringspuljen for 2011.

Der er afsat 400 mio. kr. til universiteternes basisbevillinger samt 767 mio. kr. til strategisk forskning. Partierne har valgt at prioritere inden for tre hovedområder i form af forskning i energi og miljø, forskning i sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi samt forskning i bære- og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. Endelig er der afsat 28 mio. kr. til uddannelsesforskning.

Godt i tråd med særlige indsatsområder

Det er en strategi, der er godt i tråd med Region Syddanmarks. Her har Syddansk Vækstforum valgt at satse på fire områder; energieffektiviseringer, velfærdsteknologier og –service, oplevelseserhverv og klynger:

- I Syddansk Vækstforum har vi valgt fire særlige indsatsområder, og det er godt at se, at det hænger fint sammen med de områder, regeringen har fokus på. På den måde kan vi få mere volumen bag vores satsninger: Ved at trække på samme hammel kan vi skabe nogle synergieffekter, og der vil være sammenhæng mellem forskning og den innovative satsning overfor erhvervslivet, siger formand for Vækstforum og regionsrådsformand Carl Holst (V).  

Forskningsmidlerne støtter op om konkrete tiltag i regionen. Nævnes kan blandt andet opbygningen af energiklyngen Lean Energy Cluster og den velfærdsteknologiske klynge Welfare Tech Region, hvor der satses på innovation gennem offentlig-privat samarbejde.

Fakta om Vækstforums fire indsatsområder

Velfærdsteknologier og – service handler om de forretningsmuligheder, der er i nye teknologier og services rettet mod social- og sundhedsområdet. Vækstforums energisatsning handler om at udnytte de forretningsmuligheder, der er i nye teknologier og systemer rettet mod energiproduktion, energiforsyning og energibesparelser. Oplevelsesøkonomi handler om økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser. En klynge er en gruppe af virksomheder og institutioner, som er placeret i nærheden af hinanden og som har tætte indbyrdes relationer.

Aftalen blev indgået i sidste uge.

APPFWU01V