Skip til primært indhold

Nyborgskolen må hæve taksterne

Et markant fald i antallet af elever på Nyborgskolen betyder, at skolen må hæve taksterne fra årsskiftet. På ét år er elevtallet faldet fra 56 til 43 i skoleafdelingen. På bodelen er faldet endnu større, idet 55 af eleverne for et år siden boede på skolens kollegium, mens kun 37 eleverne i dag bor på kollegiet.

- Vi er ærgerlige over, at skolen må hæve taksterne, men på grund af det markante fald i elevtal, er det desværre nødvendigt, hvis vi skal fastholde det faglige og sociale niveau i vores tilbud, siger forstander på Nyborgskolen, Steen Friis.

Det er kommunerne, der beslutter, hvor mange elever de ønsker, der skal gå på Nyborgskolen, og fra skoleåret 2010/2011 er indmeldt væsentlig færre elever end forventet, og det påvirker altså taksterne. Tendensen forstærkes af et yderligere fald i elevtallet i skoleåret 2011/2012, hvor der forventes 34 elever – og af dem forventes de 28 elever at bo på skolen.

Det bemærkelsesværdige fald i antallet af elever betyder, at taksterne i 2011 pr. elev stiger med 21,5 procent i gennemsnit.

Nyborgskolen forsøger at minimere takststigningerne ved at tilpasse omkostningerne til de faldende indtægter, men en række omkostninger er faste og uafhængige af elevtallet. Hertil kommer, at de variable omkostninger, som først og fremmest er lønomkostninger, ikke kan reduceres fra den ene dag til den anden på grund af lange opsigelsesvarsler.

Glidende overgang for eleverne

Nyborgskolen vil gennemføre den største del af besparelserne med virkning fra skoleårets afslutning. Det sker for at sikre, at eleverne undgår radikale ændringer og forringelser i eksempelvis vagtplaner, bo-grupper og undervisningen, og dermed sikrer skolen, at eleverne oplever en glidende overgang.

Hensynet til eleverne betyder, at skolens besparelse på lønomkostningerne først vil kunne mærkes fuldt ud fra august 2011, og i 2012 forventer skolen at kunne nedbringe taksterne med seks procent.

- De lange opsigelser påvirker naturligvis vores lønomkostninger negativt, men samtidig betyder det, at vores elever får et sammenhængende skoleår, og det må vi som uddannelsesinstitution fokusere på, siger Steen Friis.

Nyborgskolen kan endnu ikke sige, hvor mange medarbejdere der vil blive påvirket af nedjusteringen.

Fakta

Nyborgskolen er et landsdækkende kompetencecenter for unge med høretab. Skolen tilbyder blandt andet på rådgivning og undervisning, og der er mulighed for at bo på skolen. Nyborgskolen har plads til omkring 70 elever. Skolen drives af Region Syddanmark.

APPFWU02V