Skip til primært indhold

Gang i byggeriet på OUH

Der er godt gang i byggeriet på Odense Universitetshospital (OUH) og tirsdag 23. november 2010 blev to store milepæle markeret: Spadestik til et nyt parkeringshus, der vil have plads til knap 600 biler og rejsegilde på en akutmodtagelse, der bliver omdrejningspunktet i forhold til den akutte patient fremover. Her vil både diagnose blive stillet og behandlingen iværksat.

Mifam - midlertidig akutmodtagelse - byggeriet skrider frem. I november måned 2010 blev der afholdt rejsegilde.  MIFAM byggeriet skrider frem. Den nye akutmodtagelse vil stå  færdig i slutningen af 2011. Fotos: Jørgen Diswal

Mifam - midlertidig akutmodtagelse - byggeriet skrider frem. I november måned 2010 blev der afholdt rejsegilde. MIFAM byggeriet skrider frem. Den nye akutmodtagelse vil stå færdig i slutningen af 2011. Fotos: Jørgen Diswal

Ingen forskelsbehandling

Der skal bygges et helt Nyt OUH udenfor byen, der skal stå klar i 2018, men det afholder ikke Region Syddanmark fra at udvikle det bestående Universitetshospital:

- Der skal ikke være forskel på, om patienten kommer i 2012 eller 2022. Derfor kan vi ikke lade tingene gå i stå. Patienterne skal have en fremtidssikret og kvalificeret behandling – også i dag - og hvis vi jager patienterne væk herfra, så kan vi heller ikke skabe de optimale forhold på det nye OUH, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V).

Byggeriet har været i gang i et halvt års tid, og den nye akutmodtagelse vil stå færdig i slutningen af 2011.

 

Regionsrådsformand Carl Holst (V) tager første spadestik til nyt P-hus på OUH, 23. november 2010.  Regionsrådsformand Carl Holst (V) tager første  spadestik til det P-hus, der efter planen skal  stå færdigt til næste sommer.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) tager første spadestik til nyt P-hus på OUH, 23. november 2010. Regionsrådsformand Carl Holst (V) tager første spadestik til det P-hus, der efter planen skal stå færdigt til næste sommer.

Sammenhængende patientforløb

Alle akutte patienter vil fremover blive modtaget i den nye bygning, og de vil uanset tidspunktet på døg­net og året blive mødt af et team af specialister, som hurtigst muligt kan yde den bedst tænkelige hjælp.

Alle centrale funktioner knyttet til den akutte patient samles i den nye bygning under ét tag – skadestue, modtagelse, traumerum, udredning og diagnostik, lægevagt, observationspladser, døgnbemandet sengeafsnit m.m. – og patienten skal ikke køres mellem flere afdelinger på sygehuset, for at diagnose kan stilles og be­handling iværksættes.

Selve bygningen består af to etager og kælder og et samlet areal på godt 10.000 kvadratmeter.

En god helhedsoplevelse

Region Syddanmark vil også skabe bedre og mere optimale parkeringsforhold på regionens sygehuse. Det kan være et stort problem for såvel medarbejdere, som pårørende og patienter at finde en p-plads. Så derfor er der gang i flere p-hus-byggerier i regionen. Der er netop kommet et p-hus på sygehuset i Vejle, i Esbjerg er der et på vej – og nu også i Odense:

- Patienternes oplevelse af sygehuset beror ikke kun på den behandling, de får. Det er ikke nok at lægerne er gode til at operere. Det er blandt andet også oplevelsen af, om de skulle bruge halvdelen af tiden på at finde en parkeringsplads. Denne helhedsoplevelse har vi en forpligtigelse til at gøre god og velkvalificeret, sagde regionsrådsformanden.    

Parkeringshuset forventes at blive taget i brug i juli 2011. Huset vil have plads til 570 biler fordelt på fem etager. I alt vil der med de nye pladser være 1253 p-pladser, og det vil imødekomme aktuelle og fremtidige behov for p-pladser tæt på behandlingsbygningerne.

Her på Kløvervænget, meget tæt ved OUHs øvrige bygninger,  bliver det nye fem etagers p-hus opført.

Her på Kløvervænget, meget tæt ved OUHs øvrige bygninger, bliver det nye fem etagers p-hus opført.

APPFWU01V