Skip til primært indhold

Fire millioner til hjælp lige rundt om hjørnet

Regionsrådet i Region Syddanmark har i første omgang søgt om penge til den nære akutte hjælp fra regeringens beredskabspulje til yderområder på 600 millioner kroner.

Særlige førstehjælpere og hjemmesygeplejersker i nærområdet kan blive de allerførste på ulykkestedet, når syddanskere i yderområderne får brug for hjælp. Region Syddanmark har nemlig i første omgang søgt om penge, der skal klæde førstehjælperne og sygeplejerskerne på. Regionen har sendt ansøgninger for 3,9 millioner kroner til regeringens samlede pulje på 600 mio. til udbygning af beredskabet i yderområderne.

- Region Syddanmarks ansøgninger er i første runde på relativt små projekter, og det hænger sammen med, at regionen netop har udbygget akutberedskabet markant, så det kun er få steder, hvor det vil give mening at opruste yderligere, siger Thyge Nielsen (V), formand for det præhospitale udvalg.

Hjælpen er lige rundt om hjørnet
Pengene skal gå til at etablere førstehjælpsordninger i områder, hvor det tager lang tid for ambulancerne at komme frem. De særlige førstehjælpere, de såkaldte ’first responders’, har en udvidet uddannelse i førstehjælp og akutbehandling og er uddannet i at bruge hjertestartere. I forlængelse heraf ønsker regionen at lave en oplysningskampagne om førstehjælpere og hjertestartere.

Sidst men ikke mindst vil regionen udbygge den præhospitale indsats ved at lave en forsøgsordning i Varde Kommune, hvor hjemmeplejen i form af hjemmesygeplejerskerne i hastetilfælde kan hjælpe hurtigere end ambulancerne og lægebilerne.

- Førstehjælperne og hjemmesygeplejerskerne bor og arbejder lige rundt om hjørnet, og dermed kan de ekstremt hurtigt være på ulykkesstedet. Det gør dem til et fantastisk bidrag til vores eksisterende akutberedskab, siger Thyge Nielsen.

I alt har regeringen oprettet fem puljer, hvorfra regionerne kan søge om penge, og regionen søger i første omgang fra en pulje med 50 millioner til at videreuddanne førstehjælperne på Langeland samt puljen på 50 millioner til udbygningen af præhospitale beredskaber omkring Varde.

Derudover har regeringen oprettet en pulje på 300 millioner til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder, en pulje på 100 millioner til etableringen af en lægehelikopterordning og en pulje på 100 millioner kroner til etablering af fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse.

Puljer til 100 millioner ikke relevante

Region Syddanmark indsender ingen ansøgninger til puljen på 100 millioner til fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse. Fravalget bunder i en vurdering af, at Region Syddanmarks kommende specialsygehuse udfylder regionens behov, og dermed ikke er relevant i forhold til puljemidlerne.

Regionen kan endnu ikke søge om penge fra lægehelikopter-puljen.

Ansøgninger til sundheds- og akuthuse i 2011
Regionen vil i samarbejde med kommunerne kigge på muligheder for at søge om penge fra puljen til etableringen af lægehuse og sundheds- og akuthuse. Da et sådan samarbejde tager tid, vil regionen i første omgang sende varslingsbrev til Indenrigs- og sundhedsministeriet, og først i februar sende den endelige ansøgning ind til ministeriet.

- Vi står med nogle helt åbenlyse udfordringer i forhold til at tiltrække unge læger til eksempelvis Langeland, Skærbæk og Nordals. Ved at opføre sundhedshuse, kan vi tilbyde faglig sparring til unge læger og et bredt udbud af ydelser til borgerne, siger Thyge Nielsen.
 
Region Syddanmark forventer, at en eventuel puljesum vil bliver udbetalt i løbet i 2011.

APPFWU02V