Skip til primært indhold

2 mio. kr. til Sønderborg som europæisk kulturhovedstad

Regionsrådet har i dag godkendt en rammebevilling, som skal komme kulturhovedstadsfremmende projekter i grænseregionen til gode.

Sønderborg kandiderer til at blive europæisk kulturhovedstad i 2017, og det bakker Region Syddanmark op om.

- Sønderborg er ikke alene om kandidaturet. Der er opbakning fra begge sider af grænsen, og kandidaturet har netop fokus på det grænseoverskridende. Derfor er det helt oplagt, at vi støtter, siger Carl Holst (V), der er formand for regionsrådet.

Den første formelle ansøgning afleveres i september 2011, og her er det vigtigt, at der allerede er sat gang i projekter, der viser, hvad Sønderborg vil kunne stå for, hvis byen bliver kulturhovedstad i 2017. Rammebevillingen fra Region Syddanmark kan netop bruges til at støtte de projekter.

- Sønderborgs kandidatur er hele grænseregionens mulighed, og det er regionsrådet med til at understrege. Vi er utrolig glade for det engagement, regionsrådet lægger i kulturhovedstads-projektet, siger borgmester Aase Nyegaard, der er borgmester i Sønderborg Kommune.

Region Syddanmark bakker også op om projektet på andre måder. Sidst på måneden udkommer magasinet om regional udvikling - Syddanmark NU. Hele magasinet er sat af til at fortælle om Sønderborgs kandidatur og hvilken betydning, det kan få for hele regionen. Magasinet udgives også på tysk og engelsk, så resten af Europa kan lære Sønderborg at kende.

På regionsrådsmødet blev der desuden givet 250.000 kr. fra Kulturpuljen til en begivenhed, der også vil være med til at sætte Sønderborg på kultur-landkortet. Til august næste år holder verdensorganisationen WABA – World Association of Brick Artists – symposium i Sønderborg, hvor Bjørn Nørgaard deltager. Symposiet er et eksempel på, hvordan kunst og erhvervsliv – i form af teglværker – kan arbejde sammen.

APPFWU02V