Skip til primært indhold

15.032 medarbejdere svarede på tilfredshedsundersøgelse

Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Min nærmeste leder er en god leder? Jeg har gode muligheder for at udvikle mig?

To-tredjedele af Region Syddanmarks medarbejdere valgte at deltage i den årlige med medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og svare på spørgsmål om alt fra fysisk arbejdsmiljø til samarbejdet med kollegerne. Og resultatet viser, at de fleste generelt er godt tilfredse med at være ansat i regionen.

Størst tilfredshed er der på OUH, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt og blandt de ansatte i regionshuset. Laveste tilfredshed findes på de sociale institutioner og i psykiatrien, hvor henholdsvis 80 og 84 procent udtrykker tilfredshed med jobbet som helhed.

Overordnet ser medarbejderne positivt på deres daglige arbejde og samarbejdet med de nærmeste kolleger. Synet på egne udviklingsmuligheder og arbejdspladsen som helhed ser man typisk mindre positivt på.

Det interessante i forhold til arbejdsglædeaspektet er, at de enheder, der oplever stor arbejdsglæde, har bedre indflydelse på arbejdstiden og trives bedre med arbejdspresset. De samme medarbejdere oplever også bedre muligheder for udvikling, ligesom de har større tillid til den overordnede ledelse.

– Generelt er det et flot resultat, som viser, at Region Syddanmark er et godt sted at arbejde. Jeg noterer mig også, at tilfredsheden generelt er svagt stigende. De tiltag vi har lavet for at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og fritidsliv begynder altså at virke. Men der er også steder, hvor vi kan blive bedre, Det gælder især i forhold til de personlige udviklingsmuligheder, tilrettelæggelsen af det daglige arbejde og de fysiske rammer, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Resultaterne af MTU 2010 vil blive brugt til at sætte ind med tiltag på alle afdelinger og afsnit i regionen for at forbedre tilfredsheden.

– Det vigtigste af undersøgelsen er ikke resultatet, men den opfølgende indsats. Vi skal hele tiden forsøge at gøre Region Syddanmark til en bedre og stadig mere attraktiv arbejdsplads, hvis vi også skal kunne tiltrække de dygtigste medarbejdere i fremtiden, mener Carl Holst.

Region Syddanmark bygger frem mod 2018 et nyt universitetshospital i Odense, ligesom sygehusene i Kolding, Esbjerg og Aabenraa ud- og ombygges for i alt 20 mia. kr.

APPFWU01V