Skip til primært indhold

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg udbygges for 595 millioner

Langt flere en-sengsstuer, en ny Fælles Akut Modtagelse og en nybygning på samlet 17.000 kvm. Det er udsigten for Sydvestjysk Sygehus Esbjerg i den plan, som Region Syddanmarks regionsråd netop har vedtaget.

”Jeg glæder mig rigtig meget over at vi nu kommer i gang med udbygningen af Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Det er med til at sikre, at sygehuset i Esbjerg også i fremtiden kan tilbyde patienterne en hurtig og kvalificeret hjælp og samtidig give medarbejderne endnu bedre arbejdsbetingelser. Med udbygningen sætter vi også en tyk streg under den vigtige placering som Sydvestjysk Sygehus Esbjerg har i den fremtidige akutstruktur”, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Det var tilbage i 2007, at regionsrådet besluttede, at sygehuset i Esbjerg skal udbygges til akutsygehus. Byggeperioden kommer til at vare over de næste ti år.

Mangler 6.600 kvadratmeter
Konkret mangler sygehuset i Esbjerg omkring 6.600 kvadratmeter for at kunne løfte rollen som akutsygehus. Problemet er, at den centrale sengebygning enten skal totalrenoveres eller anvendes langt mindre intensivt.

Der blev beskrevet to løsningsforslag for regionsrådet.

I det ene forslag renoverer man den gamle sengebygning og i det andet forslag opføres en ny sengebygning langs Haraldsgade, mens den gamle sengebygning kun renoveres i begrænset omfang. Politikerne valgte at bygge nyt, da det er den økonomisk mest fordelagtige model. Med en pris på 595 mio. kr. er den godt 132 mio. kr. billigere end renoveringen.

At opføre en ny bygning har samtidig flere klare fordele for sygehuset.
”Det vil først og fremmest give et betydeligt serviceløft for borgerne, da de vil få langt flere en-sengsstuer. Samtidig er modellen mere fleksibel og vil genere patienterne og de ansatte mindst i hele byggeperioden”, forklarer Stephanie Lose (V), formand for sygehusstruktur-udvalget i Region Syddanmark.

Konkret skal der nybygges for 17.000 kvm. Det skal ses i forhold til at sygehuset i Esbjerg i dag udgør ca. 86.000 kvm. 130 senge forbliver i de eksisterende bygninger med en- og to-sengsrum. Dertil bygges der 158 nye senge, som opføres i egne rum med eget bad og toilet. Endvidere bygges der et laboratorium og en ny etage til dialysen.

Fakta

Sygehuset i Esbjerg er en del af Sydvestjysk Sygehus, som også omfatter sygehusene i Grindsted og Brørup. Udbygningsplanen omfatter alene sygehuset i Esbjerg. Optageområdet for Sydvestjysk Sygehus Esbjerg er på 220.000 indbyggere og omfatter kommunerne: Esbjerg, Varde, Billund og Fanø samt 15 procent af Tønder Kommune og 35 procent af Vejen Kommune.
Der var 38.580 indlæggelser i 2007. Det forventes at stige ca. 44.072 indlæggelser i 2020.

APPFWU01V