Skip til primært indhold

Sundhedsminister på besøg i regionen

Bertel Haarder (V) kom til Region Syddanmark for første gang i sin rolle som sundhedsminister, torsdag 11. marts 2010.

Han var inviteret til at høre, hvordan Region Syddanmarks nye sygehusstruktur fungerer og i fokus var især udkantsområderne: Hvad gør regionen for disse områder, når der bliver længere mellem sygehusene og når specialerne lægges sammen? Hvordan får borgeren tryghed for, at hjælpen stadigvæk er nær?

Akutbilen holdt klar udenfor efter besøget på Skærbæk Lægehus. Her skulle sundhedsminister Bertel Haarder (V) og regionsråds- formand Carl Holst (V) køres til Haderslev Sygehus. Undervejs fortalte paramediciner Hans Petersen om akutbilen og dens udstyr. Fotos: Jørgen Diswal.

Akutbilen holdt klar udenfor efter besøget på Skærbæk Lægehus. Her skulle sundhedsminister Bertel Haarder (V) og regionsråds- formand Carl Holst (V) køres til Haderslev Sygehus. Undervejs fortalte paramediciner Hans Petersen om akutbilen og dens udstyr. Fotos: Jørgen Diswal.

Indblik i regionens sygehusstruktur

- Vi tog sundhedsministeren på en tur rundt i regionen, så han kunne se, hvordan vi i Region Syddanmark har tilrettelagt vores sygehusstruktur, og der var fokus på yderområderne. Specialerne vil fremover blive samlet og afstandene mellem sygehusene bliver større, men  borgerne skal stadigvæk have tryghed for, at de får hjælp, og at hjælpen er en kvalificeret hjælp. Hvordan vi sikrer det i regionen, skulle sundhedsministeren have lov til at se med egne øjne, fortæller regionsrådsformand Carl Holst (V).

Rundvisning på Skadeklinikken på sygehuset i Haderslev. Her ses sundhedsminister Bertel Haarder, yderst til højre, regionsråds- formand Carl Holst i midten og formand for det præhospitale udvalg Thyge Nielsen (V) til venstre.

Rundvisning på Skadeklinikken på sygehuset i Haderslev. Her ses sundhedsminister Bertel Haarder, yderst til højre, regionsråds- formand Carl Holst i midten og formand for det præhospitale udvalg Thyge Nielsen (V) til venstre.

Og Bertel Haarder kom rundt og fulgte patientens vej rundt i systemet for en dag, og det var en begejstret sundhedsminister, der efter en lang dag og et tæt pakket program kunne vende næsen hjem mod Christiansborg:

Vil bruge det gode eksempel

- Det har været vigtigt for mig at få et indtryk af, hvordan man kan skabe tryghed, når specialerne samles. Nu har jeg set det med mine egne øjne –  at et godt akutberedskab kan sikre at hjælpen kommer hurtigt ud, og at specialesamlingen på sygehusene sikrer den rette og kompetente behandling. Det at jeg selv tror på løsningen, gør det også nemmere for mig at forklare det for andre, sagde sundhedsminister Bert Haarder (V).

Sundhedsminister Bertel Haarder sammen med paramediciner Torsten Lang-Jensen.

Sundhedsminister Bertel Haarder sammen med paramediciner Torsten Lang-Jensen.

Bertel Haarder er netop i disse dage på tur rundt i alle regionerne, og han fortæller i den anledning, at han helt sikkert vil bruge Region Syddanmark som eksempel, når han skal videre rundt.

Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning

Sundhedsministeren vil have stor opmærksomhed på akutberedskaber og specialesamling i den nærmeste fremtid. Interessen skal ses i forlængelse af sundhedsstyrelsens oplæg om specialeplanlægning, der blev offentliggjort for godt en uges tid. Her kommer styrelsen med anbefalinger til den nye specialeplanlægning.

På rasteplads Lillebælt Syd hoppede sundhedsministeren og regionsrådsformanden over i en ventende ambulance. Under turen til Odense Universitetshospital fortalte præhospital leder Torsten Lang-Jensen om akutbiler, lægebiler og ambulancer og deres udstyr.

På rasteplads Lillebælt Syd hoppede sundhedsministeren og regionsrådsformanden over i en ventende ambulance. Under turen til Odense Universitetshospital fortalte præhospital leder Torsten Lang-Jensen om akutbiler, lægebiler og ambulancer og deres udstyr.

Sundhedsministeren fik en intro til Region Syddanmarks præhospitale område og den oprustning, der er sket det seneste halve års tid – han både så og hørte, hvordan akutbiler og lægebiler fungerer. Oprustningen i udkantsområderne er netop sket for at sikre, at hjælpen er nær og sker så hurtigt som muligt – også selvom der måske er langt til det nærmeste sygehus. Herefter bliver patienten bragt videre til specialesygehuset, hvor vedkommende får den rette behandling.

Det så sundhedsministeren:

Rundturen startede i Skærbæk lægehus, hvor de praktiserende læger fortalte, hvilke opgaver et lægehus i et udkantsområde tager sig af. I Haderslev kunne sundhedsministeren høre, hvordan skadeklinikken fungerer og hvordan den spiller sammen med skadestuen i Aabenraa. Hvilke skader må og kan et sygehus, der ikke har akutfunktion, tage sig af, og hvilke opgaver sendes videre.
Til slut gik turen til Odense, hvor gæsterne besøgte den nye vagtcentral og fik et hurtigt indblik i akutmodtagelsen på OUH.

Sundhedsministeren: Kvalificeret og hurtig hjælp

- Det er vigtigt, at der kommer nogle i en fart, når skaden sker. Så gør det ikke så meget, at behandlingen foregår på et specialesygehus lidt længere væk. Det er netop her, de bliver mødt af den størst mulige kompetence, og det er vigtigt for patientens sikkerhed, sagde Bertel Haarder.

Hjælpen skal stadig være nær i de områder, hvor der ikke ligger et akutsygehus tæt på: Den praktiserende læge er i nærområdet. Akutbilen rykker ud, hvis skaden sker. Og skadeklinikken på den nærmeste sygehus kan behandle de mindre skader og sår.

Besøget på den nye vagtcentral på Odense Universitetshospital, hvor gæsterne også fik et hurtigt indblik i akutmodtagelsen på OUH. Bertel Haarder sammen med vagtcentralchef Kim Ahlers og ved skærmen Ulla Skov.

Besøget på den nye vagtcentral på Odense Universitetshospital, hvor gæsterne også fik et hurtigt indblik i akutmodtagelsen på OUH. Bertel Haarder sammen med vagtcentralchef Kim Ahlers og ved skærmen Ulla Skov.

hanne.kopp@regionsyddanmark.dk

APPFWU01V