Skip til primært indhold

Region Syddanmark rykker borgerne

Rigtig mange syddanskere har taget sig tid til at udfylde spørgeskemaet "Hvordan har du det?" og sendt det tilbage igen, og det er vi glade for. Især borgerne i Middelfart og Svendborg kommune har været flittige med blyanten.

Men vi mangler stadig svar fra knap halvdelen. Og det er især de yngre mænd og syddanskere med anden etnisk baggrund end dansk, vi ser frem til at høre fra.

Derfor bliver spørgeskemaet sendt igen fra 16. marts 2010 til de borgere, som endnu ikke har besvaret spørgeskemaet.

57.500 tilfældigt udvalgte borgere i Region Syddanmark modtog 2.-6. februar 2010 spørgeskemaet med i alt 60 spørgsmål om alt fra højde, vægt, motion og madvaner til liv og trivsel generelt.

Hvert eneste svar er vigtigt og tæller med.

De 57.500 tilfældigt udvalgte syddanskere kommer til at repræsentere hele regionen i den største nationale sundhedsundersøgelse nogensinde herhjemme.

Svarene vil være et vigtigt værktøj for både regionsråds- og kommunalpolitikerne, når sundhedsindsatserne skal tilrettelægges med det formål at forbedre borgernes sundhed.

Også på landsplan vil de syddanske svar tælle med. Sundhedsstyrelsen får med svarene en unik chance for at følge folkesundheden i Danmark.

Og så er der en særlig gevinst til de borgere, der har besvaret spørgeskemaet.

Når fristen for svarene udløber 9. april 2010, vil der snarest derefter blive trukket lod blandt besvarelserne om tre kontantpræmier på henholdsvis 6000 kr., 4000 kr. og 2000 kr.

Fakta

  • Den nationale sundhedsundersøgelse "Hvordan har du det?" er den største af sin art herhjemme. I forvejen har flere kommuner og enkelte regioner foretaget sundhedsundersøgelser, men denne ensartede og samtidige nationale undersøgelse giver en unik mulighed for at sammenligne data på tværs af kommuner og regioner samt give et overordnet nationalt billede af danskernes sundhedstilstand.
  • Spørgeskemaet blev sendt ud til godt en kvart million tilfældigt udvalgte borgere i Danmark første gang 1. februar 2010. Resultatet af svarene forventes klar i slutningen af 2010.
  • 5000 tilfældigt udvalgte borgere i Odense Kommune og 2500 tilfældigt udvalgte borgere i hver af de øvrige 21 kommuner i Region Syddanmark har fået tilsendt spørgeskemaet. På Fanø er udtrækket anderledes på den måde, at halvdelen af den voksne befolkning er inviteret med.
  • Otte af de i alt 60 spørgsmål er unikke for Region Syddanmark. 
    Region Syddanmark har indgået samarbejdsaftale om sundhedsundersøgelsen med Statens Institut for Folkesundhed (Syddansk Universitet), som varetager dataindsamling, dataanalyse og afrapportering.
  • Spørgeskemaet er resultatet af den aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsundersøgelser for alle regioner og kommuner, som Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet indgik 23. januar 2009.
  • Den nationale sundhedsundersøgelse bliver gentaget i 2013.
  • Læs mere på www.regionsyddanmark.dk/hvordanhardudet 
APPFWU01V