Skip til primært indhold

Psykiatridirektør Agnete Philipsen bliver også socialdirektør

Agnete Philipsen bliver Region Syddanmarks nye psykiatri- og socialdirektør.

Det besluttede regionsrådet på et møde i eftermiddags, mandag 22. marts 2010.

Psykiatridirektør Agnete Philipsen har været konstitueret socialdirektør siden sidst i september 2009, hvor den daværende socialdirektør gik på pension. 

Selvstændige driftsområder med samme direktør
På mødet blev det samtidig besluttet, at socialområdet fortsat skal bevares som et selvstændigt driftsområde.

Efter den første valgperiode var det aftalen, at der skulle diskuteres, hvordan socialområdet fremover skulle organiseres.

Tre modeller var i spil. Dels har det været diskuteret, om man skulle integrere socialområdet og psykiatriområdet i en samlet driftsorganisation med samme direktør, dels om man skulle bevare socialområdet som et selvstændigt direktørområde.

Man har nu – efter en høringsperiode indenfor bl.a. social- og psykiatriområdet – valgt den tredje model og besluttet, at socialområdet fortsat bevares som et selvstændigt område, og at området ledes af psykiatridirektøren.

Agnete Philipsen tager fat på opgaven med det samme.

Om Agnete Philipsen

Agnete Philipsen bliver nu direktør for både social- og psykiatriområdet i Region Syddanmark. Hun har været psykiatridirektør i Region Syddanmark siden 1. september 2007, og konstitueret socialdirektør siden sidst i september sidste år, hvor daværende socialdirektør Anders Møller Jensen gik på pension.
Agnete Philipsen har en årelang erfaring indenfor psykiatri- og socialområdet, og kender særligt til den syddanske region: Fra 1998 til 2006 var hun direktør for psykiatrien i Sønderjyllands Amt, og fra 1. januar 2007 var hun psykiatrichef for Center Midt i Region Syddanmark, indtil 1. september 2007, hvor hun blev psykiatridirektør for Region Syddanmark.
Agnete Philipsen blev sygeplejerske i 1973 fra Århus Sygeplejeskole. Siden da har hun arbejdet i psykiatrien. Sideløbende har hun taget videreuddannelse i ledelse, og i 1990 blev hun medlem af psykiatriledelsen i Århus Amt. 

APPFWU02V