Skip til primært indhold

Museer skal skabe vækst

Museumskonference har i dag samlet over 200 personer med en eller anden form for tilknytning til museer eller turisme i Region Syddanmark på Hotel Munkebjerg i Vejle.

- Museerne skal være med til at løfte oplevelsesøkonomien. Regionen driver ikke selv museer, men vi interesserer os for dem, for de forvalter og formidler vores kulturarv, og de spiller en vigtig rolle i Region Syddanmarks strategi for vækst i oplevelsesøkonomien, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V), da han præsenterede sit oplæg om museer og oplevelsesøkonomi.


Regionsrådsformand Carl Holst (V) præsenterede Region Syddanmarks syn på museernes rolle i regionen. Foto: Jørgen Diswal.
Formålet med konferencen er at sætte fokus på museerne som en oplevelsesøkonomisk ressource, og samtidig give deltagerne mulighed at få skabt netværk, der på sigt kan bringe potentielle partnere sammen.

- Konferencen i dag handler til dels om at skabe partnerskaber om vækst. Bringe museernes viden og erfaringer i spil, at hjælpe andre erhverv med at tjene penge, at finde museernes rolle i turismen og at finde den indirekte rolle i oplevelsesøkonomien, sagde Carl Holst.

Omsætning på 400 mio. Kr.
I formiddags klokken 10 bød formanden for Museumsforum Syddanmark, Ingrid Fischer, deltagerne velkommen, og præsenterede derefter en række fakta der synliggjorde museernes betydning i regionens økonomi.

- Vi omsætter for 400 mio. kr. Vi har 1100 ansatte på 660 årsværk, og et samlet besøgstal på 1,6 mio. gæster om året. Når vi går hjem efter i dag, så håber jeg, at vi har fået åbnet for et endnu bedre samspil mellem museer, turismeorganisationer og regionen, sagde Ingrid Fischer.


Indledningsvist berettede formanden for Museumsforum Syddanmark, Ingrid Fischer, om den økonomi som de syddanske museer udgør. Foto: Jørgen Diswal.
Museumskonferencen på Hotel Munkebjerg fortsætter indtil klokken 16.30 hvor direktøren for Syddansk Turisme samler op på dagens input.

Regionen og kulturen – to vinkler

I Region Syddanmark er der to vinkler på kulturen. Den ene er kulturstrategi og kulturpulje, den anden er den erhvervsmæssige med Vækstforum erhvervsstrategi.

kulturstrategien og kulturpuljen fokuserer på kultur, nye kulturelle tilbud, større enkeltstående arrangementer, sammenhæng med øvrige politikområder

Vækstforum og erhvervsudviklingsstrategien har fokus på erhvervsudviklingen, økonomisk vækst og nye job, turisme og design, sammenhæng med øvrige politikområder.

Fakta:

  • Museumsforum er et forholdsvist nyt forum for de statsanerkendte museer og konserveringsværksteder i Region Syddanmark
  • Museumskonferencen er kommet på benene gennem et samarbejde mellem Museumsforum Syddanmark, Syddansk Turisme og med økonomisk bistand fra Region Syddanmark og Kulturarvsstyrelsen.
  • At skabe vækst i oplevelsesøkonomien, er et erklæret mål i Region Syddanmark, og det indgår som et separat punkt i den Regionale UdviklingsPlan.
APPFWU01V