Skip til primært indhold

Bente Gertz er formand for regionens socialudvalg

Udvalget vedrørende socialområdets fremtidige profil har konstitueret sig. Bente Gertz (S) blev formand og Jytte G. Lauridsen (DF) blev næstformand.

- Udvalgets store opgave bliver at tegne en klar profil af regionens opgave på socialområdet. Vi skal blandt andet have bygget flere boliger og renoveret en del af vores nuværende boliger til de svageste medborgere, siger formanden, Bente Gertz.

- En af vores opgaver bliver at udbygge samarbejde med kommunerne, der skal være med til at betale boligerne. Vi er opmærksomme på, at vi skal have en så god kvalitet i vores sociale tilbud som muligt, så vi bliver kommunernes foretrukne samarbejdspartner, når de skal vælge tilbud. Vi er også bevidste om, at kommunerne er pressede økonomisk, men vi håber, at de stadig støtter positivt op om tilbuddene, siger Bente Gertz.

Socialområdets væsentligste aktuelle indsatsområder er;

  • fortsat at lave specialiserede sociale tilbud til borgere, hvor selv større kommuner har meget få borgere indenfor målgruppen.
  • at yde rådgivning og vejledning til de kommunale sagsbehandlere vedrørende konkrete borgersager eller faglige problematikker.
  • fortsat at drive centrale videnscentre, der besidder ekspertisen til at levere ydelser af højeste kvalitet til borgere med kommunikations- og/ eller bevægelseshandicap.

Udvalget skal rådgive regionsrådet i spørgsmål om Region Syddanmarks fremtidige profil på socialområdet, herunder:

  • hvilke ydelser kommunerne efterspørger
  • hvordan disse ydelser udvikles mest hensigtsmæssigt
  • hvordan regionen bedst muligt kan imødekomme brugere og pårørendes behov
  • hvordan regionen bedst muligt kan indgå i en fortsat konstruktiv dialog med kommunerne om området.

Udvalget har syv medlemmer:

Bente Gertz (S), Jette Jensen (S), Ole Finnerup Larsen (S), John Hyrup Jensen (SF), Jytte Gramstrup Lauridsen (DF), Carsten Abild (V), Susanne Linnet (V).

APPFWU01V