Skip til primært indhold

Spadestik til Midlertidig Fælles Akutmodtagelse

I dag, den 18. maj 2010, blev der taget hul på det, der om godt halvandet år vil ende op med Odense Universitetshospitals nye Midlertidig Fælles Akutmodtagelse (MIFAM).

Fremover vil alle akutte patienter blive modtaget, diagnosticeret og behandlet i den 10.000 kvm store bygning, der snart begynder at tage form på bagsiden af OUH.

Akutmodtagelsen er midlertidig, fordi den kommer til at danne forbillede på akutmodtagelsen på det kommende OUH ved Universitetet, der efter planen skal stå færdigt 2018.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) markerer starten på MIFAM, der fremover skal være indgangen til fremtidens sygehus. Fotos: Jørgen Diswal

Regionsrådsformand Carl Holst (V) markerer starten på MIFAM, der fremover skal være indgangen til fremtidens sygehus. Fotos: Jørgen Diswal

Regionsrådsformand Carl Holst (V) var en ud af de tre, der stak spaden i jorden og hermed tilkendegav, at startskuddet til byggeriet var gået:

- Vi vil et sundhedssystem, hvor vi lærer af hinanden, inddrager vores viden og faglighed og hvor vi arbejder på tværs af afdelinger. Og vi skal hele tiden have patienten som omdrejningspunkt, sagde Carl Holst, som også understregede nødvendigheden af at bygge nyt nu, selvom OUH flytter på sigt:

- Vi må ikke stoppe kvaliteten på OUH. De flotte rammer vi vil skabe med et nyt universitetshospital, kan vi kun skabe, hvis også indholdet i dag er tilstede.

Et samlet patientforløb

MIFAM er en helt ny måde at tænke patientforløb på. Tanken er, at patienten skal blive mødt af et team af speciallæger, der stiller en diagnose, får visiteret patienten det rigtige sted hen og får sat gang i akutbehandlingen. Hurtigere og mere kvalificeret end tidligere. På den måde undgår man, at patienten sendes rundt til mange forskellige afdelinger, hvorved informationer måske går tabt, og hvor der bliver usammenhæng i forløbet.

Målet ved at samle funktioner og personale under et tag, er at skabe høj faglig kvalitet og bedre sammenhæng i patientforløbet. Simpelthen at sætte patienten i centrum.

Der var tre, der tog spadestik i jorden: Adm. sygehusdirektør Jane Kraglund, regionsrådsformand Carl Holst og ledende  overlæge Michael Hansen-Nord.

Der var tre, der tog spadestik i jorden: Adm. sygehusdirektør Jane Kraglund, regionsrådsformand Carl Holst og ledende overlæge Michael Hansen-Nord.

MIFAM står efter planen færdigt i starten af 2012.

MIFAM bliver et slags eksperimentarium for det nye OUH. Arbejdet personalet i mellem skal organiseres på nye måder, der skal indrettes rum på en ny måde og der skal anvendes ny teknologi. Derfor vil der under forløbet være et bredt samarbejde med det nye innovationscenter i Odense, som fungerer som et slags testcenter for nyt sygehusbyggeri.

Udsigt nedover byggepladsen på bagsiden af OUH.

Udsigt nedover byggepladsen på bagsiden af OUH.

hanne.kopp@regionsyddanmark.dk

APPFWU01V