Skip til primært indhold

Ny regionsdirektør på vej

På et møde i går, den 19. maj 2010, drøftede forretningsudvalget i Region Syddanmark forskellige nye direktionsmodeller, nu hvor Kjeld Zacho Jørgensen stopper som administrerende direktør i regionen.

Et flertal i udvalget besluttede at indstille følgende til regionsrådet: At en model med en tre-mandsdirektion sendes i høring i MED-systemet, for herefter at blive behandlet endeligt på forretningsudvalgsmødet den 16. juni og regionsrådsmødet den 28. juni.
 
Samtidig pegede forretningsudvalget på udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen som Region Syddanmarks nye regionsdirektør.

Der er i første omgang tale om, at Mikkel Hemmingsen konstitueres i stillingen som administrerende direktør i perioden 22. maj og frem til regionsrådets møde den 28. juni, hvor den nye direktionsmodel forventes endelig behandlet.

Den 39 årige Mikkel Hemmingsen er i dag udviklingsdirektør i Region Syddanmark, en stilling han har bestridt siden november 2007. Fremover vil han, ifølge indstillingen, både bestride stillingen som regionsdirektør og stillingen som udviklingsdirektør.

Mikkel Hemmingsen afløser adm. direktør Kjeld Zacho Jørgensen, der bliver Billund Lufthavns nye administrerende direktør pr. 1. juni 2010. Kjeld Zacho Jørgensen har sidste arbejdsdag fredag den 21. maj 2010.

Ny organisationsstruktur

Den indstillede tre-mandsmodel indebærer, at den fremtidige direktion består af: 
Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen, sundhedsdirektør Jens Elkjær og social- og psykiatridirektør Agnete Philipsen.

Der oprettes samtidig en ny stilling som vicedirektør i regionssekretariatet og en ny stilling som vicedirektør i regional udvikling, som skal varetage den daglige drift og koordinering af opgaver i afdelingen.

Indstillingen forventes sendt i høring efter regionsrådets behandling den 31. maj 2010. 

Om Mikkel Hemmingsen 

Mikkel Hemmingsen er født i 1970 og er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 1998.

Han kom til Region Syddanmark i 2007 fra en stilling som direktør i den danske afdeling af det globale IT- og konsulentfirma Accenture i København.
Forinden var han chefkonsulent i Ministeriet for Videnskab og Finansministeriet. Fra 2002 afdelingschef i Videnskabsministeriets afdeling for Teknologi og Udvikling og fra 2006 vicedirektør i IT- og Telestyrelsen med ansvar for den offentlige IT-politik.
Mikkel Hemmingsen har arbejdet en del i København, hvilket hans CV bærer præg af. Han er dog sønderjyde af opvækst og sind.

APPFWU02V