Skip til primært indhold

Lettere togtur over grænsen

Det skal være langt nemmere at krydse grænsen med tog

Således skal der arbejdes for en mere sammenhængende drift af de regionale persontog, så passagerer undgår at skulle skifte tog ved grænsen og for flere og mere direkte forbindelser mellem Hamborg og Århus.

Der blev også taget hul på at diskutere de udfordringer, som den kommende Femern-bro stiller området omkring den landbaserede grænse overfor. Det er vigtigt at hele den dansk-tyske region kommer til at profitere af den nye bro og at udviklingen ikke ensidigt rykker mod øst.

På begge sider af grænsen er der fokus på sundhed og velfærdsteknologi, og politikerne understregede vigtigheden af at udveksle viden og bruge hinandens kompetencer og ressourcer.

På begge sider af grænsen er der fokus på sundhed og velfærdsteknologi, og politikerne understregede vigtigheden af at udveksle viden og bruge hinandens kompetencer og ressourcer.

Sønderborg er kandidat til at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017. Hvis satsningen lykkes, vil det give store muligheder i hele den dansk-tyske region, og mulighederne er steget, efter SSW har taget initiativ til at få Landdagen i Kiel til at støtte Sønderborgs initiativ.

Fra regionens side deltog regionsrådsformand Carl Holst (V), Karsten Uno Petersen (S), Hans Philip Tietje (V), Preben Jensen (V) og Lasse Krull (C).

Fra SSW deltog Anke Spoorendonk, Lars Harms, Silke Hinrichsen, Flemming Meyer og Martin Lorenzen. Fra Sydslesvigsk Forening (SSF) deltog generalsekretær Jens A. Christiansen.

Der har i det tidligere Sønderjyllands Amt været tradition for at mødes med SSW. Nu fortsættes traditionen i Region Syddanmarks regi.

APPFWU02V