Skip til primært indhold

Krav fra Sundhedsstyrelsen gør aftale om hjertekirurgi urealistisk

Der er ikke realistisk for Region Syddanmark at indgå en forpligtende samarbejdsaftale mellem OUH og Hjertecenter Varde om hjertekirurgi.

Det står klart efter Region Syddanmark i dag har modtaget brev fra Sundhedsstyrelsen, hvor styrelsen præciserer kravene til en sådan samarbejdsaftale.

Sundhedsstyrelsens brev giver imidlertid en forhåbning om, at der kan etableres et formelt samarbejde mellem Region Syddanmark og Hjertecenter Varde om den såkaldte PCI-behandling – altså behandling med ballonudvidelser.

”Jeg beklager meget, at vi i Region Syddanmark ikke kan fortsætte det gode samarbejde vi har haft med Hjertecenter Varde om hjertekirurgi. Det samarbejde har befolkningen i regionen i mange år nydt godt af. Men det faglige krav fra Sundhedsstyrelsen skal vi selvfølgelig respektere. Og det gør, at et forpligtende samarbejde ikke er realistisk”, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

”Jeg ser dog samtidig en åbning for en aftale, om at Hjertecenter Varde fortsætter med at hjælpe regionen, når vi taler ballonudvidelser. Altså en formaliseret aftale mellem OUH og hjertecentret i Varde på dette område. Jeg erkender, at også på dette område bliver det vanskeligt at få enderne til at nå sammen, hvis vi skal opfylde alle Sundhedsstyrelsens krav, men jeg synes vi skal gøre forsøget. Jeg vil arbejde for, at vi nu undersøger denne mulighed meget grundig, og jeg vil opfordre alle parter til at medvirke positivt til dette.”

Hvis Hjertecenter Varde opnår en aftale med en anden kunde om hjertekirurgi, vil Region Syddanmark overveje at indgå i et samarbejde om dette igen.

Region Syddanmark spurgte i et brev til Sundhedsstyrelsen den 7. maj om de præcise krav til en eventuel forpligtende samarbejdsaftale mellem OUH og Hjertecenter Varde om hjertekirurgi og PCI-behandling. Det er denne forespørgsel som Sundhedsstyrelsen i dag har svaret på.

Regionsrådet i Region Syddanmark skal på sit møde den 31. maj tage endelig stilling til, hvordan hjertebehandlingen i Region Syddanmark skal organiseres.

APPFWU01V