Skip til primært indhold

Hjertekirurgien samles på OUH

Sygehus Lillebælt i Vejle sender fra 1. august 2010 hjertepatienter videre til Odense Universitetshospital (OUH) i stedet for til Skejby Sygehus. En kapacitetsbørs skal holde styr på kapaciteten, så hjertepatienter hurtigere kan udredes og behandles. Og fra årsskiftet bliver hjertekirurgien og ballonudvidelserne i Region Syddanmark samlet på OUH.

Det er hovedpunkterne i den fremtidige organisering af hjerteområdet, som regionsrådet besluttede på sit seneste møde.

I praksis betyder det, at hjertekirurgien i Syddanmark fra 1. januar 2011 bliver udført på OUH, og at regionen ikke viderefører samarbejdet om hjertekirurgien med Hjertecenter Varde.

- Jeg så meget gerne, at Odense Universitetshospital (OUH) og Hjertecenter Varde kunne fortsætte samarbejdet med hjertekirurgi. Men én ting er, hvad vi ønsker, noget andet er, hvad der kan lade sig gøre under Sundhedsstyrelsens faglige rammer, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Sundhedsstyrelsen stiller nemlig krav til, at et hjertecenter som OUH skal have 750 patienter om året for at kunne blive godkendt. Kravene til en satellit som Hjertecenter Varde er omkring det halve.

Det samlede antal hjertekirurgiske patienter fra Region Syddanmark var 900 sidste år. Et tal, som formentlig vil være endnu lavere i 2010 og fremover, fordi antallet af hjertepatienter generelt er faldende i disse år. Derfor vil der næppe være mange hjertekirurgiske patienter som Region Syddanmark kan sende til Varde, hvis man selv skal opfylde kravene fra Sundhedsstyrelsen.

Et flertal af regionsrådet bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Lokallisten har dog besluttet, at det særlige udvalg for gennemførelse af ny sygehusstruktur skal undersøge mulighederne for at fortsætte samarbejdet med Hjertecenter Varde.

- I praksis er det usandsynligt, at der kan indgås en aftale om hjertekirurgi og usikkert, om der måske kan samarbejdes om ballonudvidelser – men mulighederne skal undersøges, siger Carl Holst (V).

I den fremtidige organisering af hjerteområdet vil de hjertepatienter, som kan behandles på regionens øvrige sygehuse uden for OUH også komme i endnu større fokus i form af en kapacitetsbørs.

- Hjertepatienter kan på mange områder sidestilles med kræftpatienter forstået på den måde, at det kan være livstruende at vente på behandling. Derfor skal regionens sygehuse tænke helhedsorienteret i forhold til patienten, så vi ikke risikerer, at en patient står på venteliste til et sygehus, hvor der er lang ventetid, hvis der er kapacitet på andre sygehus til at udrede patienten inden for de anbefalede ventetider, siger Stephanie Lose (V), formand for det særlige udvalg for gennemførelse af ny sygehusstruktur.

APPFWU01V