Skip til primært indhold

Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i nye rammer

Mange lagde vejen forbi, da Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense tirsdag den 18. maj fejrede, at dele af den ambulante behandling er flyttet i nye omgivelser i baghuset på Hunderupvej 116.

Flytningen omfatter Neuropsykiatrisk team, Spæd- og småbørnsteamet samt den børne- og ungdomspsykiatriske forskningsenhed.

Oversygeplejerske Maja Mygdal Jørgensen byder velkommen til  indvielsen. Fotos: Jørgen Diswal

Oversygeplejerske Maja Mygdal Jørgensen byder velkommen til indvielsen. Fotos: Jørgen Diswal

Neuropsykiatrisk team og forskningsenheden har haft midlertidigt ophold i Dannebrogsgade de seneste par år, og flytningen betyder, at der nu er langt bedre rammer for den ambulante behandling af psykisk syge børn og unge. 

-Dannebrogsgade var et kedeligt bekendtskab med bilstøj og mørke lokaler. Men det er fortid. Nu er vi på solsiden med lys, frisk luft og både indendørs og udendørs muligheder for vores patienter, pårørende og medarbejdere, sagde oversygeplejerske Maja Mygdal Jørgensen i sin velkomsttale.

Man skal mødes med varme

Regionsrådsformand Carl Holst holdt indvielsestalen, og han påpegede, at de fysiske rammer betyder noget for behandlingen:

- Hvis man selv, ens børn eller børnebørn får brug for psykiatrisk hjælp, så opstår der en masse usikkerhed og tanker om fremtiden. Derfor er det vigtigt, at man bliver mødt med varme, og her er omgivelserne en vigtig brik.

Carl Holst understregede dog også, at udviklingen i psykiatrien betyder nye udfordringer, og at man på sigt kan forvente større enheder:

- Indflytningen på Hunderupvej er i høj grad en positiv udvikling, men ringen er ikke sluttet. Først når vi får samlet alle aktører, ressourcer og kompetencer kan man for alvor tale om helhed i behandlingen.

Stadig flere ADHD tilfælde

Sidste taler ved indvielsen var professor og forskningsleder Niels Bilenberg. Han er samtidig overlæge i det neuropsykiatriske team, som bl.a. behandler ADHD.

Niels Bilenberg fortalte, at der i 2009 var ca 4300 henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, og at hver fjerde er en henvisning til udredning for ADHD.

 - Det er vigtigt, at vi sætter ind så tidligt som muligt, og derfor er det fint, at vi nu har småbørns-teamet med. Det er også altafgørende, at vi behandler de rigtige, og at de får den bedst mulige behandling. Det kan forskningen hjælpe os med. Derfor er det rigtig fint, at vi nu er flyttet sammen her på Hunderupvej!

Udsmykningen i ambulatoriet er både børnevenlig  og i børnehøjde.

Udsmykningen i ambulatoriet er både børnevenlig og i børnehøjde.

Fakta

Der arbejder i alt 26 medarbejdere i det børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium på Hunderupvej 116. Det drejer sig om speciallæger, yngre læger, ambulante sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, sekretærer samt en serviceassistent og en fysioterapeut.

Hertil kommer Ph.d. studerende, seniorforskere og medicinstuderende i forskningsenheden.

Der vil årligt blive henvist ca. 300 nye patienter til ambulatoriet, og der vil årligt være ca. 7.400 besøg. Det drejer sig om undersøgelser, behandling, individuelle forældre- / familiesamtaler og flerfamilieterapi.

karen.andreasen@regionsyddanmark.dk

 

 


 

 

APPFWU02V