Skip til primært indhold

Vestbanens fremtid afhænger af Varde Kommune

Et snævert flertal i regionsrådet besluttede i eftermiddags, mandag den 28. juni 2010, at Vestbanen bør videreføres.

Regionsrådsmødet blev fulgt med stor interesse. Fotos: Jørgen Diswal

Regionsrådsmødet blev fulgt med stor interesse. Fotos: Jørgen Diswal

For stemte 21 og imod 20. 

Togløsningen indebærer, at der anskaffes nye tog og at der skal investeres for i alt 105 mio. kr. Varde Kommune har givet tilsagn om at yde et indskud på 40 mio. kr. til Vestbanen A/S.

Driften forudsættes at holdes indenfor en ramme på 15 mio. kr. årligt.

Formand for udvalget vedrørende regional udvikling, Lasse Krull (C) bidrager med indlæg om Vestbanen.

Formand for udvalget vedrørende regional udvikling, Lasse Krull (C) bidrager med indlæg om Vestbanen.

Det er nu op til Varde Kommune og Vestbanen A/S at få økonomien på plads, få alle fornødne godkendelser og tilladelser på plads, etablere samdriftsaftaler og få udarbejdet udbudsmateriale vedrørende driftsopgaven.  

Sådan stemte de – for og imod en videreførelse af togløsningen:

Carl Holst, V - imod
Poul-Erik Svendsen, A - for
Freddie H. Madsen, O - for
Karsten Uno Petersen, A, inhabil – Helge Mortensen, A  - for
Willy Sahl, A - for
Bente Gertz, A,  afbud - Carl Erik Jensen A - imod
Pia Tørving, A - for
Margot Torp, A - for
William Jensen, A - for
Frede Skaaning, A, afbud - Palle Graversgaard, A - for
Ole Finnerup Larsen, A, afbud - Jesper Smaling, A - for
Pierre Topaz, A - for
Jette Jensen, A - for
Andrea Terp, A - for
Kristian Grønbæk Andersen, B, afbud - Line Gessø Hansen, B - for
Lasse Krull, C - imod
John Lohff, C, afbud - Jan Køpke Christensen C - imod
Poul Sækmose, C - imod
Bent Bechmann, C - imod
Mette Valentin, F - for
Henrik J. Møller, F  - for
Iben Kromann, F - for
Finn T. Hansen, F - for
Torben W. Smith, F - for
John Hyrup Jensen, F - for
Jørgen Pless, L, afbud - Knud Gether, L - imod
Thies Mathiasen, O - for
Lars Aarup, O - for
Stephanie Lose, V - imod
Carsten Abild, V - imod
Sonny Berthold, V - imod
Thyge Nielsen, V - imod
Preben Jensen, V - imod
Bo Libergren, V - imod
Claus Warming, V - imod
Preben Friis-Hauge, V, inhabil – Otto Ottosen, V - imod
Susanne Linnet, V - imod
Hans Philip Tietje, V - imod
Ingeborg Moritz Hansen, V - imod
Jens Møller, V - imod
Bjarne Juel Møller, O (midlertidigt medlem for Jytte G. Lauridsen) - imod

APPFWU01V