Skip til primært indhold

Vækstpakke på én milliard fra Region Syddanmark

Tårnhøje byggekraner kommer for alvor i arbejde i Syddanmark i de kommende år. Forretningsudvalget i Region Syddanmark blev på et møde 16. juni enige om at fremskynde flere store byggeprojekter i det syddanske, og regionen forventer allerede at kunne tage de første spadestik i løbet af efteråret. Investeringerne skal sætte gang i væksten i Region Syddanmark.

- I krisetider skal man for alt i verden ikke være bange for at handle. Vi skal turde dreje på de hjul, der kan sætte de rigtig store hjul i gang. Vores vækstpakke vil kunne mærkes i det syddanske og forplante sig som ringe i vandet i lokalområderne, fortæller regionsrådsformand, Carl Holst (V).

OUH Svendborg Sygehus er et af de steder, der kommer til at mærke Region Syddanmarks vækstpakke.

OUH Svendborg Sygehus er et af de steder, der kommer til at mærke Region Syddanmarks vækstpakke.

Forretningsudvalget anbefaler derfor at investere 996 millioner kroner til at fremskynde følgende byggeprojekter:

Sydvestjysk Sygehus – Region Syddanmark ser Sydvestjysk Sygehus Esbjerg som et vigtigt element i det akutte beredskab. Det vestjyske sygehus skal bygge en fælles akutmodtagelse, og det forudsætter en nybygning af et laboratorium, nybygning af dialysen, en gennemrenovering af to etager til den fælles akutmodtagelse og intensivafdelingen samt øvrige nødvendige renoveringer. Region Syddanmark skyder 185 millioner i projektet, der er en del af den samlede generalplan til 595 millioner kroner. Region Syddanmarks fremskyndelse af projektet betyder, at byggeriet vil stå færdigt i 2013 i stedet for 2015.

Psykiatrien i Aabenraa – Den største investering i denne omgang går til sammenlægningen af psykiatrien i Aabenraa. Den stationære psykiatri i Augustenborg og Haderslev samles i Aabenraa på samme matrikel som det somatiske sygehus. En fremrykning af sammenflytningen vil hurtigere sikre en akut-funktion i psykiatrien, og muligheden for at sikre samarbejdet mellem det psykiatriske område og sundhedsområdet forbedres væsentligt ved at dele matrikel, så hurtigt som muligt. Derudover vil samlingen af psykiatrien reducere driftsudgifterne væsentligt. Med den største investering følger også den største fremrykning – fra 2018 til 2013. Investeringsbudgettet forventes at ligge på 415 millioner kroner.

Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus – Sygehuset er allerede i gang med at bygge en midlertidig fælles akutmodtagelse kombineret med en udvidelse af føde- og operationsgangen samt en udvidelse med en MR-scanner. Derudover har regionen i forbindelse med vækstpakken afsat 25 millioner til renoveringer af blandt andet forhallen. Renoveringen er primært en forbedring af forholdene for patienter, borgere og personale, og den vil blive gennemført i løbet af 2011 og 2012.

Odense Universitetshospital – Parkeringssituationen ved OUH har over en længere periode været problematisk og på det seneste har den været uholdbar. Sygehuset har på nuværende tidspunkt 1784 parkeringspladser, og presset på båsene ser ikke ud til at blive mindre, indtil det nye OUH står færdig om ti år. Udgangspunktet er et p-hus med omkring 700 parkeringspladser, der i alt vil koste omkring 43 millioner kroner. Regionsrådet tager allerede stilling til dette projekt på regionsrådsmødet 28. juni, og p-huset vil stå færdig i 2011.

Region Syddanmark – Der har været et behov for et fælles bookingsystem, et nyt blodbankssystem og et nyt fælles regionalt projekt med it til kontrolrumsudstyr til vagtcentralen. Derudover er der behov for en række mindre systemer. It-projekterne vil primært være lettelser for personalet i den daglige arbejdstilrettelæggelse. Forbedringerne på it-området kan dog også betyde mærkbare forbedringer for patienterne, da overførslen af patientinformationer bliver nemmere og mere smidig. Investeringerne fra Region Syddanmark løber op i 170 millioner og skal afvikles over de næste 1-3 år.

Region Syddanmark – Region Syddanmark investerer kraftigt i energibesparende projekter i regionens bygninger. Regionen er allerede i fuld gang med at gennemføre den obligatoriske energimærkeordning på alle regionens bygninger. Over de næste 1-3 år vil regionen altså fremskynde energiprojekterne, så Region Syddanmark hurtigere mærker de positive konsekvenser i form af bedre drift og energirigtige løsninger. Investeringssummen bliver på 158 millioner kroner.

Aftalen om at fremskynde investeringerne er truffet på det bredest mulige grundlag – samtlige gruppeformænd i regionsrådet bakker op om tiltaget.

Ansvarlig økonomi giver råderum

Det er Region Syddanmarks gode økonomi, der sikrer, at regionen har frihed til at kunne investere overskuddet i eksempelvis byggeprojekter. Og blandt andet regionens stærke økonomiske drift af sundhedsområdet har været med til at sikre den høje likviditet.

- Det er dejligt, at vi i Region Syddanmark over en årrække har sikret vores gode økonomi. Og ved at investere vores overskud i anlægsbyggerierne kan vi hurtigere tilbyde borgerne bedre vilkår, drive vores bygninger på en energirigtig måde og oven i købet effektivisere vores egen drift. Det er ganske enkelt godt købmandskab, fastslår Carl Holst.

Region Syddanmarks gennemsnitlige likviditet for 2009 overstiger 3,5 milliarder kroner, og regionens økonomi står dermed særdeles stærkt.

Sundhedsområdet og psykiatrien er i fokus

Det somatiske område bliver styrket flere steder rundt om i regionen, og regionens investering på 185 millioner kroner i Sydvestjysk Sygehus Esbjerg konsoliderer dermed stedets status som akutsygehus.

En af de helt store poster i den nye plan er samlingen af psykiatrien i Aabenraa. Projektet vil løbe op i godt 400 millioner kroner, og dermed får psykiatrien en væsentlig andel af investeringspuljen.

Region Syddanmark vil samle døgnsengene også kaldet den stationære behandling fra Augustenborg og Haderslev på én matrikel i Aabenraa og dermed opnå væsentlige driftsbesparelser. Derudover forventer regionen at kunne opbygge et bedre samspil mellem den somatiske og den psykiatriske behandling.

APPFWU02V