Skip til primært indhold

Transportkonference til efteråret

Syddansk Mobilitetsråd holdt den 21. juni 2010 sit 6. møde. Mobilitetsrådet gav sin tilslutning til at arbejde videre frem mod en fælles syddansk transportkonference i løbet efteråret. Rådet finder det vigtigt, at konferencen bliver brugt til at finde et fælles syddansk syn på, hvordan udviklingen på transportområdet ønskes.

Transportministeriet arbejder på flere fronter for at fastlægge den trafikale fremtid for centrale dele af Syddanmark. Dels arbejdes der med en såkaldt ”strategisk analyse” for Østjylland og dels er der gang i udviklingen af en trafikmodel, der vil kunne sige noget om, hvordan trafikken udvikler sig afhængigt af hvilke løsninger, der vælges.

Hvad skal prioriteres?

De strategiske udfordringer, Syddanmark i den forbindelse står over for, samler sig om nogle grundlæggende prioriteringsspørgsmål: Skal vi arbejde mod en integration af København-Malmø, Hamburg og Østjylland eller skal vi i stedet satse på et udvidet samarbejde mellem Odense, Trekantområdet, Esbjerg, Herning og Århus? Eller er det en tredje prioritering, der bør vælges?

Konference undervejs

Med baggrund i mødet i Mobilitetsrådet sættes der nu for alvor gang i arbejdet frem mod en fælles transportkonference. Konferencen skal bruges til, at vi i Syddanmark finder fælles fodslag om visionerne for den fremtidige udvikling på transportområdet.

Mobilitetsrådet fik også en god og grundig orientering om et forsøgsprojekt for varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne med Syddanmark som testområde. Projektet støttes af Syddansk Vækstforum og har regionens transport- og logistikklynge som deltagere i projektet. Projektet vil søge støtte fra den statslige pulje til energieffektive løsninger.

Mobilitetsrådets medlemmer fik svar på mange relevante spørgsmål og kunne på denne baggrund give projektet sin støtte.

APPFWU01V