Skip til primært indhold

Startskud til sygehusbyggeriet i Sønderjylland

Region Syddanmarks ambitiøse planer for den nye syddanske sundhedsstruktur tog et væsentligt skridt imod realiteterne, da regionsrådet godkendte byggeprogrammet for byggerierne af blandt andet en fælles akutmodtagelse ved sygehuset i Aabenraa.

- Jeg er glad for, at vi nu snart kan sparke gang i det mere håndgribelige arbejde, der ligger i et sygehusbyggeri. Vejen har været lang, men det har været nødvendigt for at sikre de bedste løsninger for vores borgere og personale, siger Stephanie Lose (V), der er formand for udvalget vedrørende gennemførelse af sygehusstruktur.

Med byggeriet af den nye fælles akutmodtagelse i Aabenraa, bliver sygehuset det første sygehus med en fuldt færdig og funktionel fælles akutmodtagelse.

Byggerier i Aabenraa

Sygehuset i Aabenraa skal være et af Region Syddanmarks i alt fem akutsygehuse, og derfor kræver byggerierne ved sygehuset store investeringer, og det forventes, at hele den første omgang af byggerier i Aabenraa vil koste 407 millioner kroner.

Det forestående byggeri i Aabenraa markerer den første byggefase, hvor der blandt andet skal bygges et såkaldt familiehus. Familiehuset skal indeholde pædiatri, neonatalogi, gynækologi, obstetrik og en fødegang.

Ved sygehuset i Aabenraa skal følgende opføres:

 • Der skal bygges to operationsstuer til gynækologi/obstetrik.
 • Der skal bygges et familiehus. 
  En fælles akutmodtagelse dels ved nybyggeri og dels ved ombygning af den eksisterende centerskadestue, så den fremover kan indgå som en del af den fælles akutmodtagelse.
 • Et kardiologisk sengeafsnit, som indtil videre placeres i den nye fælles akutmodtagelse.
 • Et kardiologisk ambulatorium ved at ombygge den nuværende uudnyttet patologiske afdeling.
 • Der skal bygges et nyt kardiologisk laboratorium.
 • En psykiatrisk skadestue og tre senge til akutte psykiatriske patienter, som placeres i den fælles akutmodtagelse ved en udvidelse af den nye fælles akutmodtagelse.
 • Der skal nybygges et modtagekøkken, som er dimensioneret til såvel akutsygehuset som den kommende psykiatriske afdeling.
 • Der skal bygges en sterilcentral.
 • Derudover skal der opføres forsknings og undervisningsfaciliteter, kontorer, forbindelsesgange og kælder. Byggeriet i Aabenraa begynder i juli måned 2011, og projekterne i den første fase vil stå færdige i starten af 2013.

Scenariet i Sønderborg

Sygehuset i Sønderborg skal i fremtiden være et af de fem specialsygehuse i Region Syddanmark.

På sygehuset i Sønderborg drejer det sig ikke om nye byggerier, men om en udvidelse af allerede eksisterende afdelinger.

Dialyseafdelingen lider under pladsmangel, og regionsrådet vedtog derfor at godkende byggeriet, der vil inddrage etagen under dialyseafsnittet. Udvidelsen til en ekstra etage betyder ti ekstra dialysepladser med fuldt disponibelt sengepanel, isolationsstue med to sengepladser, patient- og personalefaciliteter og generelt bedre arbejdsvilkår for personalet. Regionsrådet har godkendt et budget på 6,5 millioner kroner.

Udvidelsen af dialyseafdelingen begynder i januar 2011 og skal stå færdig i juli måned 2014.

APPFWU02V